Børn i 0-3. klasse har ret til at blive optaget i SFO I og børn i 4.-6 i SFO II på den skole, de er indskrevet.

Vi har en række attraktive og populære SFO I og SFO II, der tilbyder læringsmiljøer, hvor børnene med udgangspunkt i leg har mulighed for at fordybe sig i forskellige aktiviteter i frie, men stadigt voksenstyrede rammer.

De mange uderum og gode fysiske rammer i SFO'erne muliggør en bred vifte af sunde og lærerige aktiviteter, samtidig med at fritidstilbuddenes medarbejdere spiller en vigtig rolle som uforpligtende voksenrelationer for børnene.

Fritidstilbuddene spiller en stor rolle for børnene og deres fritidsliv og relationer. Og fritidstilbuddene udvikler hele tiden deres aktiviteter og tilbud, så der på den ene side er en rød tråd fra skole til SFO og på den anden side er rum for den frie leg og spændende oplevelser og aktiviteter.

En del af det pædagogiske personale fra SFO'er indgår også i den understøttende undervisning på skolerne og er således et naturligt bindeled mellem de to verdener.

I Fredensborg Kommune vægtes kvaliteten i det faglige indhold højt. I alle fritidsinstitutionerne arbejder man således med barnets læring og udvikling på baggrund af de pædagogiske læreplaner.

SFO I og SFO II har generelt åbent i tidsrummet 14.00-17.00.

Nogle har desuden aftenåbent 1-2 gange om ugen, nogen har morgenåbning.

Læs på skolernes hjemmesider for information om SFO.

 

Se folkeskolerne for kontakt til SFO I og SFO II.