Billede

Sigtet med folkeskolereformen er, at alle elever i Danmark bliver udfordret, så de bliver så dygtige som de kan.
De nye elementer og den længere skoledag skal styrke elevernes indlæring, samtidig med, at betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til deres faglige indlæring, skal mindskes.