På kommunens seks folkeskoler mødes børn og unge i fællesskaber på tværs af forskelle i opvækst, forudsætninger og kultur.
I praksis betyder det, at alle børn, herunder elever med diagnoser som ADHD og autisme og elever med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer, er en del af fællesskabet i klasserne på de almene folkeskoler.

Der er udarbejdet en overordnet politisk målsætning, der lyder:
Fredensborg Kommune tilrettelægger specialundervisningen sådan, at den enkelte elevs udvikling og læring i videst mulig omfang understøttes i den almindelige folkeskole og i elevens nærmiljø
 

  • Kompetenceudvikling af lærerne: støtte/sparring, supervision og efteruddannelse
  • Løbende evaluering og handleplaner
  • Indsats i forhold til elever med AKT-problematikker (Adfærd, Kontakt, Trivsel)
  • PPR psykologbetjening