Skolerne i Fredensborg Kommune går efter høj kvalitet i tilbuddet og er parate til at prøve nye veje for at opnå dette.
Med folkeskolereformen er der opstillet 3 nationale mål for folkeskolens udvikling, der giver en klar retning og sætter et højt ambitionsniveau:
 
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Skolerne i Fredensborg Kommune arbejder hele tiden med at styrke fagligheden og øge elevernes udbytte af undervisningen.

I den årlige kvalitetsrapport følges der op på elevernes resultater og trivsel og en række forhold på skolerne, der har betydning for elevernes læring, f.eks. fravær, kompetencedækning og inklusion.

Rapporten godkendes af Byrådet, der også sætter mål for skolernes udvikling.
Se de kommunale kvalitetsrapporter her:

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport for skoleåret 13/14

Kvalitetetsrapport 2013

Skoledata 2012

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2009 - 2010

Bilag til Kvalitetsrapport 2009 - 2010

Skoledata 2009

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2006 - 2007

I 2009 blev der udarbejdet og vedtaget en skoleudviklingsstrategi ’Skolen i overmorgen’, der beskriver mål og pejlemærker for udviklingen af skoleområdet.

Læs Skolen i overmorgen

 

Et vigtigt middel er læringsmålstyret undervisning, hvor læreren hele tiden opstiller mål for, hvad eleverne skal lære, og løbende justerer kursen i forhold til den enkelte elevs progression og målopnåelse.

Målene tydeliggør over for eleverne og deres forældre, hvad de skal lære, og undervejs drøfter læreren og de enkelte elever, hvordan det går med at nå målene.
Den læringsmålstyrede undervisning tager udgangspunkt i de nye Fælles Mål i alle fag. Se de nye forenklede Fælles Mål for alle fag og klassetrin på www.emu.dk

I læringsmålstyret undervisning hænger valg af læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering tæt sammen i alle faser af undervisningen. Når et forløb tager afsæt i nogle bestemte læringsmål, vælges undervisningsaktiviteter, der fremmer netop disse læringsmål. Samtidig overvejer læreren hvilke tegn, der kan vise, hvor langt eleverne er i forhold til at opfylde læringsmålene.

Mål med indsatsen

Målet med at arbejde med læringsmålstyret undervisning som fokusområde de næste to skoleår, er:

• at lærere og pædagoger på alle skoler tilrettelægger, gennemfører og evaluerer deres undervisning med udgangspunkt i nedbrudte læringsmål og tegn på læring.
• at læringsforløb udarbejdes og gennemføres i Meebook
• at der sker en stor videndeling mellem lærere/pædagoger på den enkelte skole og mellem skolerne med henblik på at blive inspireret, tage ved lære og genbruge forløb og materialer
• at elever og deres forældre har kendskab til elevens faglige mål og kan følge elevens faglige progression