Fredensborg Kommune har siden 2013 haft et fælles kommunalt elevråd.

Elevrådets repræsentanter er talerør for eleverne i kommunen. De har mulighed for at komme i dialog med politikerne i Børne- og Skoleudvalget og at beskæftige sig med overordnede politisk-strategiske spørgsmål.
Fredensborg Kommune har et tæt samarbejde med foreningen Danske Skoleelever om at være en Elevvenlig Kommune.

Formålet er at gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet og skabe aktive og engagerede elever, der på sigt bliver aktive og engagerede samfundsborgere.

 

Eleverne diskuterer og arbejder med muligheder og problemstillinger, der er af fælles interesse på tværs af skolerne i kommunen. De tager initiativ til arrangementer for kommunens elever og er elevernes repræsentanter ved større arrangementer. Yderligere kan de inddrages ved større og vedrørende politiske beslutninger.

I august måned vælges det kommende skoleårs repræsentanter. De valgte repræsentanter mødes i starten af september til en introdag, hvor de konstituere, vedtægter revideres og grundstenene til den kommende årsplan lægges. 
Derudover er det en dag hvor eleverne skal lære hinanden at kende.

Se vedtægter for det Kommunale Elevråd

 

Det kommunale Elevråd består af elevrådsrepræsentanter fra folkeskolerne i Fredensborg Kommune og er uafhængigt af politiske organisationer, men tilknyttet elevorganisationen DSE, Danske Skoleelever.  

Der er valgt to repræsentanter fra hver skole for to år ad gangen. Der er hvert år udskiftning af den ene repræsentant.

Eleverne i det kommunale Elevråd går enten i 6., 7., 8. eller 9. klasse

 

Hvert år præsenterer Fredensborgs Kommunale Elevråd deres årsplan for Børne- og Skoleudvalget. 

 

• I 2015 fik Elevrådet bevilget 750.000 kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet: ”Professionsudvikling i et digitaliseret læremiddel-landskab”. Projektet handlede om at lærernes kompetencer inden for digitale læremidler skulle styrkes. Det betød at alle dansk- og matematiklærere deltog i en særligt tilrettelagt kursusrække.  

• I 2017 arrangerede Elevrådet ”Find din vej” der var en temaaften for kommunens 9. klasser omhandlende det at skulle vælge den rigtige uddannelse og turde træffe valget, men også turde vælge forkert. Arrangementet have oplægsholdere som stand-up komiker Anders Stjernholm, Coach Søs Rask Andresen og en række oplægsholdere der havde gjort sig erfaringer i forhold til valg af uddannelse og karrierer. 

• I 2017 samlede Det Kommunale Elevråd alle skolernes lokale elevråd til en inspirationsdag hvor elevrådene delte erfaringer og ideer til, hvad de lokale elevråd kan arbejde med. 

Center for Skole og Dagtilbud stiller en sekretærfunktion til rådighed for Fredensborgs Kommunale Elevråd.

Derfor kan supplerende oplysninger om Fredensborgs Kommunale Elevråd fås hos Simon Engsig Pedersen - siep@fredensborg.dk - 72 56 54 32.