Billede

Med jægeren i skoven, eller partere nyfangede fisk fra havet, så forædlede træsorter eller være med i et innovationsprojekt for en lokal virksomhed er alle eksempler på aktiviteter under betegnelsen ’den åbne skole’.

 

Med den åbne skole skal eleverne lære af praksis og opleve deres faglige læring sat i spil i virkeligheden.

Den åbne skole er et af de nye elementer i skolereformen, som Fredensborg Kommune allerede har arbejdet med i flere år, blandt andet i form af udeskoleprojektet Haver til Maver, som alle elever stifter bekendtskab med i løbet af deres skoletid.

I Fredensborg Kommune er aktiviteter og forløb med elementer af den åbne skole organiseret i Skolen i Virkeligheden, en portal, der fungerer som indgang til en hel række aftaler med foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser, der tilbyder undervisningsforløb for kommunens skoler.

Lærerne kan gennem Skolen i Virkeligheden finde relevante aktiviteter i natur, kultur eller erhverv, der understøtter målene med undervisningen.

Skolen i Virkeligheden er Fredensborg Kommunes vigtigste indgang til ”den åbne skole” og samarbejdet med andre aktører i lokalsamfundet.

Med portalen skolenivirkeligheden.dk kan lærere finde forslag til forløb der understøtter de faglige mål med undervisningen. Dette sker gennem en række samarbejdsaftaler mellem skolerne og de lokale foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser, hvor skolerne kommer ud i virkeligheden og virkeligheden ind i skolerne. På den måde kommer skolerne i berøring med en række autentiske personer og læringsmiljøer, som skal sikre, at undervisningen får et højt fagligt niveau.

Du kan læse mere om Skolen i Virkeligheden, de deltagende aktører samt hvilke kommuner der deltager i projektet gennem skolenivirkeligheden.dk

Haver til Maver
Hvert år lærer mere end 1000 elever i indskoling, mellemtrin eller specialklasser, hvordan planter og grøntsager spirer og gror i en køkkenhave.
 


Som de første i landet har elever i Fredensborg Kommune siden 2006 fået naturundervisning i projektet Haver til Maver på Krogerup Avlsgård i Humlebæk.

Hvert år lærer over 1000 af de yngste skole-elever hvordan man får planter og grøntsager til at spire og gro i en køkkenhave. Det sker i projektet Haver til Maver, og det giver både børnene sunde madvaner og masser af unikke oplevelser i det fri.

I år er 45 klasser fra alle skoler i Fredensborg er med hver uge på markerne og i skoven i Humlebæk - hvilket gør Krogerup Avlsgaard til kommunes største klasselokale – med ca. 1000 elever og ca. 100 lærer tilknyttet.

Alle børn lærer at dyrke en have med en gartner, går på opdagelse i naturen med en naturvejleder og lærer at lave 6 sunde retter med gårdens kokke. Hver klasse får en Haver til Maver bog med opskifter og naturopgaver tilpasset trinmål for indskolingen. Se bogen her 

Haver til Maver er på den måde et økologisk sanse- og naturoplevelsescenter, der har gastronomisk fokus rettet mod børn og unge. Igennem undervisning og oplevelser udvikles børnenes viden om og indsigt i natur, landbrug, bevægelse/ motion, madlavning, sunde madvaner og spiselige oplevelser.

Naturundervisningen giver eleverne anledning til at tage alle sanser i brug, således at de får konkrete og personlige erfaringer i mødet med naturen - virkeligheden. Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær. Eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs. om naturen i naturen, om sunde kostvaner – mens man dyrker dem, om samfundet i samfundet og om nærmiljø i nærmiljøet.

Undervisningen integreres i den almindelige undervisning i klassen og underbygger "de mange intelligenser" og forskellige læringsstile. Alle fag kan inddrages både enkeltvis, så man arbejder koncentreret med fx dansk i den gamle gule lade, historie på havremarken, eller matematik i skoven – eller i tværfaglige forløb.

I år eksporteres succesen med Haver til Maver til andre dele af landet. Både i Odense og i Odder får skoleelever nu mulighed for at dyrke lækre økologiske agurker, gulerødder og kartofler.

Fredensborg Naturskole
Hos os er naturskolen ikke bare et lokale med en udstoppet ugle og en hugorm i sprit.
I Fredensborg Kommune er naturskolen matrikelløs og kan findes overalt i kommunen – afhængig af fag og tema.

Den Matrikelløse Naturskole skal koordinere og synliggøre eksisterende tilbud om naturformidling i Nordsjælland og Fredensborg Kommune.

Dette sker via et grønt virtuelt klasselokale, der netværksbaseret skaber udeskole undervisning, der hvor det giver bedst mening. Til lands, til vands og i luften.

Udeundervisningen bliver til i et unikt partnerskab mellem kommunen og lokale foreninger, organisationer, myndigheder eller virksomheder. På den måde sikres eleverne både vigtig viden om lokalsamfundet og en faglig cocktail med de rette kompetencer.
 

Skov og klima
- i samarbejde med Naturstyrelsen – skovfoged og naturvejleder Torben Hoch tho@nst.dk

Sø – Vandtjek 
- i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings skoletjeneste -  Ole Laursen ola@dn.dk

Hav 
- i samarbejde med Øresundsakvariet – biolog og naturvejleder Michael Hansen michansen@bio.ku.dk

Mark 
- Haver til Maver i samarbejde med Krogerup Avlsgaard – projektleder Camilla Roed Otte cro@aarstiderne.com

 

Naturvejleder Lotte Larzen, lolar@fredensborg.dk
Telefon 91 32 58 34