Folkeskoleelever i Fredensborg Kommune kan få gratis transport til og fra distriktsskolen ud fra kriterier om afstand og trafikfarlighed.

Nye operatører til skolekørsel fra 1. oktober
Fra 1. oktober 2019 får Fredensborg Kommune nye operatører der skal varetage kørslen af elever til folkeskolerne i kommunen.
Fredensborg Kommune samarbejder med Movia der har udbudt kørselsopgaven på skoleområdet og to nye operatører er nu fundet.

For elever der går på Fredensborg Skole og Endrupskolen vil det de næste fire år være selskabet ’Taxa 4x35’ der vil sørge for den daglige kørsel af elever.

For elever på Langebjergskolen, Humlebæk Skole, Nivå Skole og Kokkedal Skole vil det pr. 1. oktober være selskabet ’Taxa 4x48’ der varetager kørslen.

Forældre til alle berørte elever har fået brev direkte om ændringen af operatør og hvad det betyder for dem.
Spørgsmål om befordring kan altid rettes til skoler@fredensborg.dk

 


Du skal udfylde et skema for at ansøge om kørsel til dit barn.

Ansøgningsskemaet finder du her i pdf-format.

Du kan også få en papirversion på dit barns skole.

Du skal aflevere det udfyldte skema på dit barns skole.
 

 

Distriktsskolen vil, hvis du har ansøgt, inden sommerferien oplyse dig, om dit barn har ret til gratis transport næste skoleår.

Spørgsmål om skolekørsel rettes til den enkelte skole.

Ved delt forældremyndighed skal elevens to adresser begge ligge i skoledistriktet, hvis der ønskes befordring fra begge forældre.

Dvs. er barnets bopælsadresse uden for skoledistriktet, gives der ikke befordring.

Elever kan få gratis transport til og fra distriktsskolen, hvis de har længere skolevej end:

  • 2,5 km (0. – 3. klassetrin)
  • 6,0 km (4. – 6. klasse)
  • 7,0 km (7. – 9. klasse)
  • 9,0 km (10. klasse)

Skolevejen måles som afstanden mellem hjemmet og den nærmeste indgang til skolens område.

Det er en betingelse, at eleverne færdes ad nærmeste offentligt tilgængelige vej eller sti, der ikke er trafikfarlig og, som de kan færdes på til fods eller på cykel / knallert hele året. Skolevejen vurderes ved hjælp af Google Maps.

Børn kan få gratis transport, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt nødvendigt. Det er politiet, der er i samarbejde med de lokale vejmyndigheder vurderer trafiksikkerheden.

Vurderingerne er baseret på et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder.

Hvis den nærmeste vej er trafikfarlig, er der intet til hinder for, at kommunen kan anvise en anden længere vej, som ikke er trafikfarlig, så længe afstanden ikke overskrider afstandskriteriet.
Det er muligt at henvise til stoppesteder og opsamlingssteder i nærheden af hjemmet/skolen.

Reglerne om trafikfarlige veje til og fra stoppested/opsamlingsstedet skal naturligvis overholdes.

Kommunerne kan opfylde sin befordringsforpligtelse ved at stille skolebus til rådighed eller ved at henvise til offentlig transport eller lignende og afholde udgifterne hertil.


Bestemmelserne omfatter ikke elever som undervises i en anden skole end distriktsskolen. Se skolevejenes trafikfarlighed

Farlige skoleveje

Hvis dit barn opfylder kravene til befordring, har kommunen mulighed for at henvise til offentlig transport eller kørsel med kommunens samarbejdspartner på befordringsområdet.

Kommunens forpligtelse gælder kun transport mellem hjem og distriktsskolen om morgenen. Om eftermiddagen er der mulighed for transport fra distriktsskolen og hjem eller til SFO.

Det er muligt at henvise til stoppesteder og opsamlingssteder i nærheden af hjemmet/skolen. Reglerne om trafikfarlige veje til og fra stoppested/opsamlingsstedet skal naturligvis overholdes.

Ventetiden på skolen i forbindelse med gratis transport må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Der er ingen regler for befordringstidens længde.

Hvis elever henvises til offentlig transport, får de et rejsekort. Det er forældrenes ansvar, at barnet altid har rejsekortet med. Eventuelle kontrolafgifter skal betales af forældrene.

Er en elev på grund af sygdom/tilskadekomst kun i stand til at komme i skole, hvis eleven køres til og fra skole, sørger kommunen for transporten.

For at der kan bevilges kørsel skal du sende dokumentation fra læge eller sygehus, som bekræfter behovet for kørsel. Ved midlertidig sygdom skal der samtidig fremgå start og slutdato for kørselsbehovet.

Dokumentationen sendes til Center for Skole og Dagtilbud via e-boks.

Kørslen vil tage udgangspunkt i billigst mulige transportform, og der vil så vidt muligt blive planlagt samkørsel.