I uge 43 efter efterårsferien skal elever, forældre og lærere på Fredensborg kommunes skoler stifte bekendtskab med et nyt redskab til den daglige skolekommunikation.
Aula bliver fremover den samlede indgang til al kommunikation mellem skole, SFO, dagtilbud og hjemmet.

  • Aula er en ny landsdækkende kommunikationsplatform til folkeskoler og SFO’er, der egentligt skulle have været taget i brug efter sommerferien. Men på baggrund af tilbagemeldinger fra pilotforsøg i udvalgte kommuner er det blevet besluttet at udskyde ibrugtagningen for at sikre, at funktionaliteten er i top, når alle skal i gang med at bruge systemet. Det betyder, at skolerne fortsætter med SkoleIntra og SFO’erne med Famly, indtil Aula er klar.
  • Aula er en simpel og brugervenlig løsning, der samler al kommunikation ét sted. Skolerne får et let redskab, hvor de nemt kan planlægge klassens begivenheder og kommunikere med hjemmet, og for forældre bliver det let og overskueligt at tage del i børnenes hverdag og trivsel.
  • I første omgang bliver Aula taget i brug på landets folkeskoler, og fra 2020 kommer daginstitutionerne også med.

 

 

  • Der er stillet skrappe krav til udviklingen af Aula for at sikre, at data opbevares og behandles sikkert. Brugernes data bliver ikke udnyttet kommercielt, og der deles ikke data med tredjeparter.
  • Aula følger GDPR-lovgivningen. Det betyder, at brugere kan se, hvilke data de har givet til Aula og kræve, at data bliver slettet.
  • Brugere af alle typer har været inddraget i udviklingen af Aula. Det vil de fortsat blive, når Aula i fremtiden skal udvides eller ændres.
  • Adgangen til Aula sker gennem et personligt login fx UNI-login. De dele af Aula, der indeholder personfølsomme oplysninger, skal dog tilgås via NemID.
  • Aula kan findes på www.aula.dk eller via en app. Appen findes både til Android og iOS.
  • Aula bliver taget i brug i alle landets folkeskoler og SFO’er efter efterårsferien 2019. I 2020 bliver Aula også udrullet i dagtilbud i 95 af landets kommuner - heriblandt Fredensborg Kommune.

Vi håber, at alle forældre i Fredensborg Kommune vil bakke op om det gode skole-hjem-samarbejde gennem god og konstruktiv kommunikation i Aula.

For at styrke kommunikationen har vi udarbejdet et fælles ”Kodeks for god kommunikation”.

aulainfo.dk er der introduktionsmateriale til både forældre og elever.

Nederst på siden er der links til guides på engelsk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu.

Her finder du en kort introduktion til Aula.
Skolen vil løbende informere om opstart af Aula, herunder hvordan skolen vil bruge Aula i dialogen med elever og forældre.