Drejer bekymringen sig om et barn eller en ung under 18 år og bekymringen mere går på mistrivsel eller bekymring for involvering i kriminalitet, kan du henvende dig til SSP og det opsøgende team på tlf. 72 56 21 21. 

 

Ved akutte situationer uden for rådhusets åbningstid skal du kontakte politiet på telefon 114. 

Som udgangspunkt skal du helst sende os underretningen påfamilie@fredensborg.dk , men du kan også kontakte os på 41 95 45 43. 

Ringer du til os med en bekymring, har sagsbehandleren du taler med notatpligt og skriver derfor ned, hvad der bliver sagt. 

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Center for Familie og Unge på samme mailadresse som ovenstående.

Enhver kan indgive en underretning til Fredensborg Kommune, og en underretning kan være skriftlig, mundtlig eller digital. En underretning skal indeholde oplysninger, der gør, at vi kan identificere, hvem du er bekymret for. Derfor skal du huske at skrive barnet fulde navn, adresse og cpr-nummer, hvis du har de oplysninger. Derudover er der ingen faste krav til indholdet, men vi anbefaler, at du beskriver hvad din bekymring går på. 

Når Center for Familie og Unge modtager en underretning, indkalder vi sagens parter til en partshøring, hvor underretningen bliver fremlagt. Sagens parter er typisk forældremyndighedsindehaverne og barnet, hvis barnet er 15 år eller mere. Underretningen indgår som akt i sagen, og sagens parter kan få aktindsigt til at se underretningen igen senere. 

Når du sender en underretning, er du ikke selv part i sagen. Du bliver derfor ikke indkaldt til partshøring, og du har ikke ret til at følge med i sagen eller få indsigt i sagens akter. 

Det er muligt at indgive en underretning anonymt, men dette forudsætter at du på ingen måde tilkendegiver din identitet ved din henvendelse til kommunen. Du skal derfor ikke opgive dit navn eller andre kontaktoplysninger. Sender du en underretning igennem en mail skal du i givet fald sikre dig, at den sendes fra en anonym mailadresse, hvor dit navn og andre kontaktoplysninger ikke fremgår. 

Derudover skal du være opmærksom på, at Fredensborg Kommune har notatpligt, når du underretter telefonisk/mundtligt. Du skal derfor ikke opgive navn eller andre kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym ved en mundtlig underretning. 

Som navngiven underretter modtager du en kvittering, når vi har modtaget underretningen. Hvis du vælger at være anonym, modtager du ingen kvittering. 

Det er ikke muligt at trække en underretning tilbage.