Herunder finder du en række nyttige link om klimaforbedringer.

Bolius – Boligejernes Videncenter
Bolius videncenter bygger på princippet om at skulle være tilgængeligt og brugbart for de danske boligejere. Det betyder, at den tilgængelige viden i vid udstrækning er gratis for private boligejere.På Bolius kan du finde alt om boligen, klima, energi, økonomi, have, indretning mv. 

www.bedrebolig.dk
I BedreBolig sørger en kvalificeret rådgiver for at føre dig trygt gennem et renoveringsforløb med fokus på at spare energi i din bolig. Det er Energistyrelsen, der administrerer ordningen, der både stiller krav til rådgivernes uddannelse og til deres rådgivning af dig.”

www.elbiler.nu
Elbiler er stadig ”nyt land” for de fleste, og det kan være svært at danne sig et overblik over mulighederne. Formålet med denne hjemmeside er at give dig et uvildigt grundlag for at træffe et valg.

CONCITO – Danmarks grønne tænketank
Tænketanken har til formål at analysere og formidle, hvordan omstillingen til det klimaneutrale samfund kan ske bedst og billigst i Danmark og i andre dele af verden.

DMI - Klima
På Danmark Meteorologiske Instituts (DMI) hjemmeside under klima kan du læse artikler om fortidens og fremtidens klima, drivhuseffekten, klimaeffekter, klimamodeller mv.

Energinet.dk
På Energinet.dk’s side kan du finde oplysninger om elpriser, solceller, gas, det danske ledningsnet, klima, energi og miljø.

Energitjenesten
Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed og offentlige myndighed. Du kan gratis få rådgivning via telefon eller mail.

Energivejlederen
Energivejlederen er en side hvor du kan finde oplysninger om energivejledere. Hvem de er, hvad de kan og hvorfor de kan hjælpe dig.

Du kan via siden også finde den energivejleder som er tættest dig, og som kan hjælpe dig med de energiforbedringer af dit hus som du planlægger.

På siden kan du også læse om uddannelsen; pris, krav, form og hvem der udbyder. Så er du håndværker og ønsker at imødekomme en større efterspørgsel på rådgivning og installation af energiforbedrende tiltag.
SparEnergi - Energistyrelsen

Energistyrelsen har lanceret www.SparEnergi.dk, som skal vise vejen til gode, økonomiske energiløsninger og tilbyde råd og vejledning om at få mere ud af energien. Det gælder både, når du, som boligejer, står over for at udskifte oliefyret eller når du, som virksomhed, skal lægge handlingsplan for energibesparelser. 

Klimatilpasning
Klimatilpasningsportalen præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer.

Informationen henvender sig til både borgere, kommuner og erhvervsliv. Det er muligt at finde information om den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning i og uden for Danmark. Portalen indeholder desuden nyheder om klimatilpasning og en række konkrete eksempler på tilpasning.

På portalen er det også muligt at se grafisk præsenterede klimadata og finde information om regionale klimaforandringer i Danmark. Portalen indeholder desuden interaktive værktøjer.

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Videncenter for energibesparelser i bygninger, samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducerer energiforbruget i bygninger.
Det sker ved, at Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger