Energioptimering og energirenovering er en vigtig del i at vedligeholde sit hus og sørge for, at det er rart at bo i.
I Fredensborg Kommune har vi gjort det nemt spare energi i din bolig.
 

4 gode grunde til at spare energi i din bolig

  • Du får bedre komfort og indeklima i din bolig
  • Dit hus bliver mere værd og nemmere at sælge
  • Du sparer penge på energiregningen
  • Du bidrager til at nedbringe CO2-udslippet
  • Kontakt en energirådgiver inden du går i gang, så du får gennemgået alle mulighederne og undgår fejlinvesteringer.
  • Få lavet en plan for energiforbedringen fra start til slut.
  • Brug planen til at søge tilskud.
  • Gå i gang og indhent tilbud fra håndværkere
  • Gør det ordentligt når du alligevel er i gang.
  • Ring til Energitelefonen på 46 98 64 24 for spørgsmål.

Du kan også finde mere viden på Energitjenesten og på Bolius. Her kan du finde flere informationer om renovering, vedvarende energi, finansiering og rådgivning. 

Se også en række nyttige Klimalinks, hvor du kan finde inspiration til at spare endnu mere eller se hvilke Tilbud og arrangementer, der findes lige nu.

Økonomi 
Energirenovering er med til at sænke forbruget og dermed også regningen.

Vedligehold, ombygning eller modernisering
Tænk energirenovering ind og opnå bedre resultater.

Komfort
Mange energirenoveringer giver samtidig bedre indeklima, f.eks. udskiftning til varme ruder.

Klima
Mindre udledning af drivhusgasser, herunder CO2 – og dermed forebygges der mod fremtidige klimaændringer.

Værdi
Energirenovering er med til at sikre og forøge værdien af din bolig

Få overblik over dit energiforbrug 
Energistyrelsens nye ordning, BedreBolig, gør det nemmere at foretage energiforbedringer, uanset om du er i gang med ændringer i dit hus eller fx ønsker at få en mindre energiregning.

Din BedreBolig-rådgiver er klar til at følge dig hele vejen – fra det indledende overblik over mulighederne i din bolig, til en færdig renovering eller en ny energiløsning.
 

Vejledning
Når du har skabt dig et overblik over dit forbrug, kan du med fordel kontakte Energitjenesten og få gratis uvildige råd om hvilke forbedringer, der kan betale sig for dig.

Hos Videncenter for Energibesparelser i Bygninger kan du finde grundige vejledninger og  information, samt blive inspireret til energirigtige forbedringer af boligen.


Gratis energirådgivning 
Åben ENERGIrådgivning er et nyt tiltag som Fredensborg Kommune afprøver, hvor det vil være muligt at booke tid, og tale om mulige energiforbedringer i din bolig, evt. også i forhold til hvilke muligheder der er i din Lokal- eller Kommuneplan. Du finder oplysninger om, hvordan du booker en tid til ENERGI-rådgivning.


Gratis energitjek af huset
Du kan også få et gratis energitjek, hvor en energivejleder gennemgår din bolig sammen med dig, og grundigt ser på hvilke muligheder du har for at energirenovere.

Du får en rapport og en dialog om hvilke rentable projekter som kan realiseres, samt hvad du årligt vil spare ved de enkelte renoveringer. Et energitjek kan ikke bruges ved salg af dit hus, der skal du have et energimærke.

Før du kan påbegynde et energirenoveringsprojekt, er finansieringen nød til at være på plads. Her kan du tage snakken med din egen bank og evt. tage din rapport fra et energitjek med dig for at understøtte besparelsens omfang.

Hvis du har benyttet BedreBolig-ordningen, kan rådgiveren hjælpe dig med at fremlægge alt dokumentation, din bank behøver, for at kunne give et lån til dit energirenoveringsprojekt.

Fredensborg Kommune opdaterer løbende en kontaktliste over håndværkere og rådgivere i kommunen, som du kan finde her.

Det er gratis for håndværkerne at komme på listen og alle er velkomne.

Hvis du er en håndværker eller rådgiver, der ønsker at komme på listen, så skriv til klima@fredensborg.dk.

Ønsker du at finde en håndværker, der er uddannet energivejleder kan du søge på håndværkerlisten på sparenergi.dk.

Her kan du finde de håndværkere, som har kompetencer og viden inden for netop det, du vil energirenovere.

Få et gratis energitjek

Læs om energiforbedringer af din bolig - Spar energi og penge, få hjælp fra energiselskaberne

Læs om energirenovering

Læs om oliefyr og besparelser