Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune og i september 2011 vedtog et samlet Byråd en Klima- og Energipolitik samt strategi for 2020.

Ved at fremme energieffektivisering, grønne energiformer samt grøn transport, vil Fredensborg Kommune sikre den grønne omstilling med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens 1,5° C målsætning og bidrage til at nå den regionale målsætning om en fossilfri el- og varmesektor i 2035 og fossilfri transportsektor i 2050, samt den nye nationale målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udslippet i 2030.

Kommunens indsatser har fokus på forskellige kilder til CO2-udledning og bidrager sammen til at nå målet om at reducere CO2.
Du kan læse mere om initiativerne i vores folder ”Hele Fredensborg Kommune tager en bid af energiforbruget” fra maj 2018.
Her kan du se at CO2-udledningen for hele Fredensborg Kommune er faldet med knap 20 procent fra 2010 til 2015.

 

 

Fredensborg Kommune hjælper borgere og virksomheder med at spare energi, energirenovere, køre grønt og tilpasse sig til stigende vandmængder.
Læs mere om vores indsatser på de enkelte områder her:


På disse sider kan du læse mere om og få konkrete ideer til, hvordan du som borger og virksomhed kan være med til at indfri de overordnede mål. For uden en bred indsats, hvor alle i kommunen deltager aktivt, er det ikke muligt at indfri vores fælles ambitioner.

Det hele til gavn for den enkeltes økonomi og hele verdens klima.

 

Boliger og virksomheder i Fredensborg Kommune kan ved et gratis energitjek få hjælp til at spare energi. 700 boligejere i Fredensborg Kommune har allerede fået et energitjek. Erfaringen viser, at boligejere i gennemsnit kan spare en tredjedel af energiforbruget i boligen ved energirenovering.

Allerede nu har boligejere realiseret energibesparelser på hele 3 millioner kWh, svarende til 15-20% procent af det samlede besparelsespotentiale kortlagt i kommunens energitjek. Derudover har 84 af kommunens virksomheder fået et gratis energitjek. Her er 19 procent af de kortlagte besparelser blevet realiseret, svarende til 732.852 kWh, så der er mange penge at hente ved at reducere energiforbruget.

-    Case om en familie der har energirenoveret

Du kan læse mere om, hvordan du får et gratis energitjek som boligejer her. Hvis du er interesseret i at få et energitjek på din virksomhed så kontakt os på klima@fredensborg.dk.  

 

Fredensborg Kommune er fortsat med i Klimakommune Plus aftalen med Danmarks Naturfredningsforening og har forpligtet sig til at reducere CO2-udslip fra kommunens virksomhed med 2 procent om året.  

Selve energiforbruget i kommunens egne bygninger er faldet med 23 procent, og en stor del af kommunens øvrige forbrug er omlagt til mere CO2-venlige energiformer, fx solvarme og træpiller.

På ti år har Fredensborg Kommune bragt CO2-udslippet ned fra 8.000 årlige ton i 2008 til knap 4.500 ton i 2018. Faldet i CO2-udslippet på 44 procent siden 2008 er et resultat af en målrettet indsats. Tallene viser, at der er god økonomi i at spare på forbruget. Hvis tingene var fortsat uændret, ville energiregningen i 2019 være 9,4 millioner kroner højere end for 10 år siden.  Over perioden er besparelsen på energiforbrug hele 57 millioner kroner samlet set.

Som en del af klimakommuneaftalen, rapporterer vi jævnligt CO2-forbruget for kommunen som geografisk område i den såkaldte CO2-Beregner. Her kan CO2-udledningen blandt andet sammenlignes med andre kommuner. De nyeste tilgængelige data kan ses her. Det er et omfattende regnskab med mange kilder, så data er ofte et par år gamle.

Den kommunale planlægning har fokus på klimaområdet. Eksempelvis vurderes mulighederne for klimatilpasning ved udarbejdelse af lokalplaner og alle nybyggerier. Der stilles krav om regnvandshåndtering og andre klimahensyn, når kommunen selv bygger. Den nye skole i Fredensborg og idrætshallen i Humlebæk afleder begge regnvandet lokalt.

Og Fredensborg Kommune er i front når det gælder klimatilpasning, hvilket særligt skyldes de to markante projekter: EU Life projektet om udvikling af det tværkommunale samarbejde omkring Usserød Å og Klimaprojekt Kokkedal, hvor overskudsvand bruges som et aktiv i byfornyelsen. De er også eksempler på, at Kommunens særtræk, fx de natur-, bymæssige og landskabelige kvaliteter, er udgangspunktet for klimaindsatsen.

Du kan læse mere om Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune ordning her.  
Fredensborg Kommune er også medlem af det globale borgmestersamarbejde for klima og energi Global Covenant for Mayors for Climate and Energy. Alliancen startede oven på COP15 i København og består i dag af et stort antal byer over hele kloden, som sammen ønsker at sætte fokus på at bekæmpe de globale klimaforandringer i fællesskab. Du kan læse mere om samarbejdet her .

 

Fredensborg Kommune tilbyder gratis klima- og energiundervisning til alle skoler i kommunen.  

Formålet med undervisningen er, med udgangspunkt i FN´s verdensmål, at få viden om og forskellige perspektiver på, hvordan vi kan mindske vores CO2-udslip for derigennem at skabe et mere holdbart samfund.

Indsatsen i skolerne sker som led i kommunens ambitiøse målsætning om at nedbringe CO2-udslippet ved at gøre eleverne mere bevidste om sammenhænge mellem energi og klima.

Klima- og energiundervisningen på kommunens skoler sker i samarbejde mellem Energicenteret, Energitjenesten og Skolen i Virkeligheden.

Tilbuddet er helt gratis for skolerne.

 


Fremover kan endnu flere ansatte i Fredensborg Kommune køre klimavenligt. Flåden af elbiler er udvidet fra 9 til 11 og samtidig fornyet.

”Elbiler er et vigtigt skridt for at reducere udledningen af CO2, og jeg er derfor både glad og stolt over, at vi har fået en opdateret bilpark med nye tidssvarende elbiler. Som kommune gik vi allerede i 2011 foran med afprøvning af elbiler, da kommunen leasede fem af de første masseproducerede elbiler. Meget er sket siden og de kommende år bliver det helt almindeligt at køre i elbil”, sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen ved indvielsen d. 13. august 2019.

Her deltog også Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:
”De nye biler kan køre væsentligt længere på en opladning, end dem vi havde før. Derfor kan bilerne i højere grad også bruges til længere ture, og det håber jeg, giver mere mobilitet og fleksibilitet for de ansatte”, sagde Lars Simonsen og tilføjede, at der også er elcykler til rådighed til de kortere ture.

De 11 nye elbiler er alle Nissan Leaf Acenta. Bilerne kan køre op til 300 km på en fuld opladning.

 

Hvis du vil følge med i vores konkrete klimaindsatser, har du også mulighed for at følge os på facebook

Du er altid velkommen til at kontakte os.
Vi deltager gerne i arrangementer rundt om i kommunen. Kontakt os, hvis du har spørgsmål om energi, CO2, vand og klima.

Telefon 72 56 59 04 eller klima@fredensborg.dk.