Vidste du, at vi i Fredensborg kommune tilbyder gratis undervisning om energi og klima til skolerne i kommunen?
Både 2. klasse på Nivå Skole Syd samt 8. klasse på Endrup skolen har været i gang med at bygge vindmøller og solcellebiler.
 

Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune og i september 2011 vedtog et samlet Byråd en Klima- og Energipolitik samt strategi for 2020.

Ved at fremme energieffektivisering, grønne energiformer samt grøn transport, vil Fredensborg Kommune sikre den grønne omstilling med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens 1,5° C målsætning og bidrage til at nå den regionale målsætning om en fossilfri el- og varmesektor i 2035 og fossilfri transportsektor i 2050, samt den nye nationale målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udslippet i 2030.

Kommunens indsatser har fokus på forskellige kilder til CO2-udledning og bidrager sammen til at nå målet om at reducere CO2.
Du kan læse mere om initiativerne i vores folder ”Hele Fredensborg Kommune tager en bid af energiforbruget” fra maj 2018.
Her kan du se at CO2-udledningen for hele Fredensborg Kommune er faldet med knap 20 procent fra 2010 til 2015.