Vidste du, at vi i Fredensborg kommune tilbyder gratis undervisning om energi og klima til skolerne i kommunen?
Både 2. klasse på Nivå Skole Syd samt 8. klasse på Endrup skolen har været i gang med at bygge vindmøller og solcellebiler.
 

Ved at fremme energieffektivisering, grønne energiformer samt grøn transport, vil Fredensborg Kommune sikre den grønne omstilling: 
Kommunen har ambition om at:

  • leve op til Parisaftalens 1,5° C målsætning
  • bidrage til at nå den regionale målsætning om en fossilfri el- og varmesektor i 2035
  • bidrage til en fossilfri transportsektor i 2050
  • leve op til de nationale målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udslippet i 2030.


Kommunens indsatser har fokus på forskellige kilder til CO2-udledning og bidrager sammen til at nå målet om at reducere CO2..
CO2-udledningen for hele Fredensborg Kommune er faldet med knap 20 procent fra 2010 til 2015.