I 2016 blev politikken opdateret og revideret med udgangspunkt i den nye regionale vision, som Byrådet og regionens andre kommuner har vedtaget:

”Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri 2050.”

Læs politikken og strategien her