Fredensborg Kommune fremmer grøn transport ved både at gå foran, og tænker elbiler, elcykler og cykler ind i egen flåde.


Vi tænker ligeledes i hvordan borgere i kommunen bevæger sig, samt analyserer hvordan den offentlige transport er i konkurrence med bilen på i forhold til pris og tid.
 

Grøn mobilitet på Rådhuset
December 2012 besluttede Fredensborg Kommune, at elbiler skulle være en del af kommunens bil flåde.

I dag er der 9 elbiler på Fredensborg Rådhus, som bruges af Rådhusets ansatte til tilsyns-, drift- og mødekørsel.

Elbilerne består af 7 Renault ZOE, en Renault Kangoo og en Nissan Leaf.

Projektet har vist betydelige besparelser i reduceret kørsel i medarbejders egen bil, og dermed udgifter til kørselsgodtgørelse.

Desuden giver elbilerne medarbejderne mere fleksibilitet, som gør at ansatte nemmere kan komme omkring i kommunen. Det betyder også at ansatte ikke nødvendigvis skal tage bilen på arbejdet.

 

ReVUS – Fyrtårnsprojektet Grøn Mobilitetsplanlægning
Fredensborg Kommune er med i Regionens såkaldte ReVUS – Fyrtårnsprojektet Grøn Mobilitetsplanlægning, som er et udviklingsprojekt finansieret af Region Hovedstaden, hvor kommuner, erhverv, uddannelsesinstitutioner og foreninger medfinansierer projektet i form af timer.

Fredensborg Kommune rolle i projektet er at lave en mobilitetsplan for kommunen, samt se på pendlingsstrøg. Dertil laves der en mobilitetsplan for Rådhuset i Kokkedal.