Vores klima er under forandring, og i Fredensborg Kommune kan boligejere opleve konsekvenserne af både skybrud og stormflod på egen grund.
Oversvømmelser på vores grunde kan ramme den enkelte grundejers bolig og pengepung.

I samarbejde med tre grundejerforeninger har Fredensborg Kommune, videnscenteret Klikovand og Forsikring&Pension derfor udviklet en klimatilpasningsguide til grundejere i kommunen.

Du kan læse mere om, hvordan du kan forebygge og håndtere klimaforandringer her

Før du begynder med at klimatilpasse i din grundejerforening, er det vigtigt at indhente en tilladelse til at håndtere regnvandet lokalt.

Du kan læse mere om tilladelse tilhåndtering af regnvand på egen grund her.  

 

Som privat grundejer er du forpligtet til selv at løse de lokale udfordringer ved oversvømmelse.

Du kan læse mere om, hvordan Fredensborg Kommune arbejder sammen med virksomheder og borgere for at mindske og forebygge skaderne fra ekstrem regn og stormflod i kommunens klimatilpasningsplan her.