Overvejer du en ny eller supplerende varmeløsning til din bolig, så kan en varmepumpe også være en mulighed. Det afgørende spørgsmål du skal starte med at besvare er, om du ønsker en helt ny varmeforsyningsløsning eller blot er på udkig efter et supplement til din eksisterende løsning.

Er du på udkig efter en helt ny varmeløsning i form af varmepumper, som både kan levere varme til centralvarmeanlægget og brugsvand, er der to løsninger; jordvarme eller en luft-vand varmepumpe.

Jord-varmepumpen får sin energi fra jorden via væskeholdige slanger, der er nedgravet i jorden eller sænket ned i en dyb boring. Jordvarme er den mest effektive varmeløsning men samtidigt også den dyreste og forudsætter også et tilstrækkelig stort areal til de jordvarmeslanger, der skal nedgraves. Som tommefingerregel skal man regne med cirka 2 kvadratmeter jordareal for hver kvadratmeter bolig, der skal opvarmes.

Har du ikke et tilstrækkelig stort haveareal til rådighed, kan du i stedet vælge en luft til vand-varmepumpe, der ikke er helt så effektiv som et jordvarmeanlæg, men som alligevel i de fleste tilfælde er en fordelagtig løsning, da den samtidigt også er billigere at installere.
Luft til vand varmepumper bruger lidt mere strøm end jordvarmeanlæg i den kolde vinter, men forskellen i energiforbrug er relativt beskedent, og derfor skal man nøje vurdere, om de store investeringer til udlæg af slanger i et jordvarmeanlæg er rentable. Luft-varmepumper kan anvendes hele året. På sparenergi.dk har man beregnet årsvirkningsgraden kaldet SCOP for begge typer varmepumper, og den er underdelt for henholdsvis gulvvarme og radiatorvarme.

Er du kun på udkig efter et supplement til din nuværende varmeforsyning, kan en luft-luft- eller boligventilationsvarmepumpe være en nem og billig løsning.
Luft-Luft varmepumpen tager sin energi fra udeluften, og sender varm væske ind til en slags radiator med blæser, der tilfører energi til luften i rummet. Virkningsgraden reduceres ved lave temperaturer.
 
En luft-luft varmepumpe kan være et godt supplement i boliger opvarmet med ren elvarme og/eller brændeovne og kan, i nogle tilfælde, også fungere som eneste opvarmning i sommerhuse og mindre helårshuse. En luft-luft varmepumpe laver ikke varmt brugsvand. Vil du også have varmt brugsvand, kan du overveje en boligventilationsvarmepumpe, som bruger ventilationsluften fra huset til at lave varmt brugsvand.