Et jordvarmeanlæg udnytter den naturlige varme, som findes i jorden. Da varmen findes naturligt i jorden, er jordvarme en vedvarende energiform og dermed et miljøvenligt alternativ til opvarmning med fx olie, el eller naturgas. I Fredensborg Kommune skal du altid søge om tilladelse til at anlægge et jordvarmeanlæg.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på ved etablering af et jordvarmeanlæg samt hvordan du søger om tilladelse her.

 

Jordvarmeanlæg kan anlægges både med horisontale- og vertikale slanger. Det horisontale anlæg kræver at du har en have med rimelig plads til at grave slangerne ned. Omvendt kræver det vertikale anlæg ikke meget plads i haven, men derimod vil der være nogle jord – og grundvandsforhold der skal tages hensyn til, hvorfor kommunen kun sjældent giver tilladelse hertil.

Fredensborg Kommune skal give tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, da der blandt andet skal tages hensyn til placeringen af anlægget i forhold til natur- og grundvandsforhold, afstand til vandforsyningsboringer, fredninger i området mm.

 

Hvis du ønsker at etablere jordvarme på din ejendom, skal du forinden søge om tilladelse hertil. Etablering af jordvarme skal ansøges elektronisk via Byg og Miljø , her kan du logge ind med NemId og starte din ansøgning og senere færdigmelde anlægget.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på højst 4 uger fra sagen er fuldt oplyst, det vil sige fra du har sendt alle de oplysninger, som Fredensborg Kommune har bedt om.
Du kan læse mere om ansøgningsprocessen, tilladelser samt færdigmelding af dit anlæg her