Fredensborg Kommune er der forskellige leverandører af varme.
Fredensborg Kommune er myndighed for den kollektive forsyning, der enten består af fjernvarme eller naturgas.

Som myndighed er vi ansvarlige for at forsyningen overholder
varmeforsyningsloven,
projektbekendtgørelsen og
tilslutningsbekendtgørelsen.

Lovgivningen på varmeområdet skal sikre at den energi, der distribuerer varme og varmt vand til vores boliger og bygninger, bliver brugt på den bedste måde for både samfund og miljø. Derudover tilskriver den også at afhængigheden af olie og naturgas til opvarmning mindskes.

 Nedenstående kort er en skitse (fra 2019) over de kollektive forsyningsområder i Fredensborg Kommune.

Forsyningskort

Har du ikke mulighed for at koble dig på den kollektive opvarmning i kommunen, har du i stedet mulighed for individuel opvarmning.  

I Fredensborg Kommune er der både fjernvarme fra det fælleskommunale forsyningsselskab, Norfors, naturgasforsyning (Evida eller anden leverandør) samt individuel opvarmning som borgerne selv administrerer, såsom varmepumper, jordvarme, oliefyr og træpillefyr.

På forsyningskortet kan du se, om du bor i et kollektivt forsyningsområde og om der er indført tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varme.

 

33 procent af det samlede CO2-udslip i Fredensborg Kommune kommer fra elforbruget.

Er du en af de mange, som gerne vil tage et klimaansvar og støtte vedvarende energi?
Så er elforbruget et oplagt sted at starte - både ved at spare på strømmen og ved at vælge grøn strøm.

Læs om hvordan du sparer energi i din bolig her

Er der grøn strøm i din stikkontakt?

Som forbruger kan du påvirke udledningen af CO2 eller udbygningen af vedvarende energi, ved at stille krav til den strøm, du køber.

Vedvarende energi indgår allerede i den strøm, du får leveret i dag, fordi ca. 64 procent af din el stammer fra vedvarende energiproduktion.

Førhen bidrog alle el-forbrugere til at støtte udbygningen af vedvarende energianlæg via de ”offentlige forpligtigelser” eller ”PSO”, som det typisk hedder på din elregning. Denne ordning er dog ved at blive udfaset og slutter helt i 2022. Derefter er det usikkert hvilke støtteordninger der kommer til at være for udbygningen af vedvarende energi.
MEN ønsker du at gøre en forskel, kan du vælge at købe grøn strøm til at dække dit elforbrug.

Hvordan køber jeg grøn strøm?

Grønt elvalg har gjort det nemt.

På denne side kan du læse om de energiselskaber i Danmark som tilbyder grøn strøm, og her kan du også se, hvad det mere specifikt indebærer.