Fredensborg Kommune er jf. Dagtilbudsloven forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud og ungdomsklubber– både kommunale, selvejende og private institutioner - for at sikre at de bliver drevet på en økonomisk og fagligt forsvarlig måde. 

I relation til den pædagogiske opgave ledes institutionerne alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med dennes børnesyn og brede læringsforståelse således at alle børn trives, lærer og udvikler sig.

  • De pædagogiske konsulenter i Center for Skole og Dagtilbud udfører tilsynet i samarbejde med de daglige ledere og områdelederne.  
  • Børne- og Skoleudvalget orienteres hvert andet år via Kvalitetsrapporten om resultatet af de anmeldte tilsynsbesøg
  • Tilsynet er på den ene side en kontrolfunktion, hvor de pædagogiske konsulenter får viden om og vurderer den pædagogiske udvikling i institutionen. På den anden side har tilsynet en vejledende funktion, hvor institutionen kan sparre med den pædagogiske konsulent i forhold til mulige tematikker og videreudvikling af institutionens praksis.

 

Har du brug for at tale med en pædagogisk konsulent?

Som forældre kan du altid henvende dig til de pædagogiske konsulenter i Center for Skole og Dagtilbud, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til den pædagogiske kvalitet i dit barns institution.

Center for Skole og Dagtilbud
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
Telefon 72 56 50 00
Send os en mail digitalt gennem e-Boks