Varsling om takststigning i dagtilbud 0-5 år

Som følge af finanslovsaftalen for 2021 om midler til øgede normeringer i daginstitutionerne har Byrådet besluttet, at øge forældreegenbetalingen pr. 1. juni 2021.

Som noget nyt må kommunerne fra 2021, opkræve forældreegenbetaling af de afsatte finanslovsmidler.
Forældreegenbetalingen udgør 25 pct. af de ekstra midler, der er afsat til minimumsnormeringer og mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

 Fredensborg Kommunes andel udgør 5,4 mio. kr. netto (uden forældreegenbetaling) og 6,9 mio. kr. brutto (inkl. forældreegenbetaling).

Pr. 1. juni 2021 vil forældreegenbetalingen for de 0-2 årige, stige med 136 kr. pr. måned, og for de 3-5 årige vil den stige med 68 kr. pr. måned.

Takster pr. måned
  Nuværende pr. 1. juni  Stigning
0 - 2 årige  3.511 3.647 136 kr.
3 - 5 årige 1.643 1.711 68 kr.

De nye takster i tabellen er uden frokostordning.

 

Vores institutioner

I Fredensborg har vi fire områdeinstitutioner: Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal.

En områdeinstitution har én områdeleder og består af 8-12 institutioner med plads til børn fra 0 til 5 år (inkl. dagplejen), som hver har en daglig leder.

Nedenfor er link til dagplejen, områdeinstitutionerne, til de selvejende og private daginstitutioner.

Dagplejen
Børnehusene Fredensborg
Børnehusene Humlebæk 
Børnehusene Nivå 
Børnehusene Kokkedal 

Selvejende og private institutioner

Privat pasningsordning

 

Åbningstider og lukkedage

Dagtilbuddene har åbent i tidsrummet 6.45-17, læs på Børnehusenes hjemmesider for information vedr. åbningstider for den enkelte institution.