Pr. 14. juli opdaterer vi ikke længere hjemmesiden med daglige smittetal.

Der er i øjeblikket ingen sogne i Fredensborg Kommune, som er lukket ned. 

Vi henviser til Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor du kan finde smittetal for kommuner og sogne.

Følg med i dagens smittetal

Opørelserne her på siden indeholder kun testresultater fra PCR-test, dvs hurtigtest indgår ikke i opgørelsen.

Smittefordeling på sogneniveau

Alle tre nedenstående kriterier skal være opfyldt, før der sker en nedlukning af et sogn:

  • incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 1000 smittede per 100.000 indbyggere
  • der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19
  • positivprocent er mindst 3 procent

Testkorrigeret incidens

Den testkorrigerede incidens tager højde for, hvor mange der er testet i kommunen - ikke kun hvor mange der er smittet. 

Tallet viser altså, hvor mange personer der er smittede per 100.000 indbyggere, når der tages højde for antal testede personer i kommunen. Det betyder, at de kommuner, der tester mange og derfor også registrerer flere positive, får korrigeret deres incidenstal.

Læs mere om opgørelser over smitteniveau

Vi lukker ned når følgende kriterier er opfyldt 

Kommunenedlukning

  • Der er 1000 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret)
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

Sognenedlukning
Og sogne skal nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Der er mere end 1000 smittede pr. 100.000 borgere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Nedlukkede kommuner/sogne kan genåbne, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de grænseværdier, der er gældende på kommune- og sogneniveau.