Daglige smittetal opdateres ikke længere lørdag og søndag

De daglige smittetal opdateres nu kun mandag til og med fredag.

Smittetal i Asminderød sogn med 10.088 indbyggere 

Smittetal i Asminderød Sogn
Dato Incidenstal  Smittede personer Positiv-procent 
27. oktober 447,27 45 4,14
26. oktober 487,03 49 4,91
25. oktober 437,33 44 5,01
22. oktober 278,3 28 3,48
21. oktober 288,24 29 3,49
20. oktober 288,24 29 3,43

 

Smittetal Humlebæk sogn med 9.911 indbyggere

Sogneniveau: Incidenstal Smittede personer Positiv-procent
27. oktober 332,96 33 3,72
26. oktober 302,69 30 3,83
25. oktober 252,24 25 3,52
22. oktober 171,53 17 2,37
21. oktober 80,72 8 1,14
20. oktober 70,63 7 1,04

 

Smittetal i Karlebo sogn med 19.801 indbyggere
 

Sogneniveau:
 
Incidenstal  Smittede personer Positiv-procent 
27. oktober  353,73 70 4,88
26. oktober 318,36 63 4,84
25. oktober 277,93 55 4,37
22. oktober 192,03 38 3,34
21. oktober 181,92 36 3,16
20. oktober 217,29 43 1,04

 

Smittetal i Grønholt sogn med 1.181 indbyggere

Sogneniveau Incidenstal  Smittede personer Positiv-procent 
Dags dato 0 0 0

 

Smittetal Fredensborg Kommune med 40.490 indbyggere


Opgjort over de seneste 7 dage.

Dato Incidenstal

Testkorrigeret
incidens

Smittede
personer
27. oktober   361  
26. oktober 387,3 347 155
25. oktober 384,6 303 136
22. oktober  263,6 203 108
21. oktober 244,1 178 100
20. oktober 207,5 193 85

 

Smittefordeling på sogneniveau

Alle tre nedenstående kriterier skal være opfyldt, før der sker en nedlukning af et sogn:

  • incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 1000 smittede per 100.000 indbyggere
  • der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19
  • positivprocent er mindst 3 procent

Testkorrigeret incidens

Den testkorrigerede incidens tager højde for, hvor mange der er testet i kommunen - ikke kun hvor mange der er smittet. 

Tallet viser altså, hvor mange personer der er smittede per 100.000 indbyggere, når der tages højde for antal testede personer i kommunen. Det betyder, at de kommuner, der tester mange og derfor også registrerer flere positive, får korrigeret deres incidenstal.

Læs mere om opgørelser over smitteniveau

Vi lukker ned når følgende kriterier er opfyldt 

Kommunenedlukning

  • Der er 1000 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret)
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

Sognenedlukning
Og sogne skal nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Der er mere end 1000 smittede pr. 100.000 borgere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Nedlukkede kommuner/sogne kan genåbne, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de grænseværdier, der er gældende på kommune- og sogneniveau.