Kommunen skal bidrage til bedre smitteopsporing 

Det er afgørende for indsatsen mod Corona, at smittekæderne bliver brudt hurtigt.
Derfor skal kommunen nu bistå med smitteopsporingen.

Borgere i Fredensborg Kommune, der er testet positive for corona, kan fremover blive kontaktet af kommunens medarbejdere. Det skyldes en ny aftale, som kommunen – ligesom en række andre kommuner - netop har indgået med Styrelsen for Patientsikkerhed om at sikre en endnu mere effektiv smitteopsporing.

Aftalen indebærer at kommunen tager kontakt til de smittede borgere, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke selv kan ringe op.

Det skal understreges, at kommunen – også af GDPR-hensyn – hverken må eller vil bruge oplysninger i forbindelse med coronaopsporingen til andre sager, som eksisterer mellem borgeren og kommunen. Kommunen får med aftalen ikke adgang til borgernes hjem, men alene til at ringe på eller kontakte telefonisk.

Fakta
Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvar for smitteopsporingen.
Kommunen bidrager til opsøgende rådgivning og vejledning i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smittede borgere, hvor det ikke er muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at identificere telefonnummer eller i øvrigt opnå telefonisk kontakt med den pågældende inden for 24 timer. Kommunen melder dagligt tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Regeringen og KL indgik den 14. januar den aftale, som gør at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen.