Sagsbehandlingstiden på ansøgninger om hjælp til forsørgelse er max. 4 uger. Vi træffer afgørelse i sagen så hurtigt som muligt, når sagen er tilstrækkeligt belyst, og vi har modtaget den nødvendige dokumentation.

Hvis vi undtagelsesvis ikke kan afgøre sagen inden for fristen på 4 uger, vil du skriftligt modtage besked herom,  samt om hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen.


Sagsbehandlingstiden på behandling af ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik og Lov om integration af udlændinge i Danmark herunder hjælp til enkeltudgifter, flytteudgifter, tanbehandling, medicin mv. er max. 4 uger fra ansøgningstidspunktet.

Vi træffer afgørelse i sagen så hurtigt som muligt, når sagen er tilstrækkeligt belyst, og vi har modtaget den nødvendige dokumentation.
Vi foretager en prioritering af sagerne, og ansøgninger om for eksempel boligindskud og huslejerestance prioriteres højt, og du kan forvente svar på en sådan ansøgning inden for en uge efter, at sagen er tilstrækkeligt belyst og nødvendig dokumentation foreligger.

Ansøgninger om tandbehandling kan strække sig over en længere periode. Dette skyldes, at det ofte er nødvendigt at indhente yderligere dokumentation fra din tandlæge, samt at ansøgningen ofte skal vurderes af vores tandlægekonsulent og i visse tilfælde skal vurderes igen af din egen tandlæge.

Hvis vi undtagelsesvis ikke kan afgøre sagen inden for fristen på 4 uger, vil du skriftligt modtage besked herom,  samt om hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen.

 

Sagsbehandlingstiden på behandling af ansøgninger om udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling samt personlige tillæg efter lov om social pension er max. 4 uger fra ansøgningstidspunktet.

Vi træffer afgørelse i sagen så hurtigt som muligt, når sagen er tilstrækkeligt belyst, og vi har modtaget den nødvendige dokumentation.
Vi foretager en prioritering af sagerne, og ansøgninger om f.eks. boligindskud og huslejerestance prioriteres højt, og du kan forvente svar på en sådan ansøgning inden for en uge efter, at sagen er tilstrækkeligt belyst og nødvendig dokumentation foreligger.

Ansøgninger om tandbehandling kan strække sig over en længere periode. Dette skyldes, at det ofte er nødvendigt at indhente yderligere dokumentation fra din tandlæge, samt at ansøgningen ofte skal vurderes af vores tandlægekonsulent og i visse tilfælde skal vurderes igen af din egen tandlæge.

Hvis vi undtagelsesvis ikke kan afgøre sagen inden for fristen på 4 uger, vil du skriftligt modtage besked herom,  samt om hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen.