Kommunerne og Udbetaling Danmark skal overgå til nye fagsystemer.
Der vil derfor være lukket for adgang til Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning fra den 11. februar  til den 2. marts.
 
Det betyder, at det i perioden ikke er muligt at oplyse formue digitalt til Udbetaling Danmark. Heller ikke ved ansøgning om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg via Fredensborg Kommunes selvbetjeningsløsning.
I lukkeperioden kan du læse mere på www.borger.dk/pension.

For at få folkepension skal du bl.a. have fast bopæl i Danmark.

Som folkepensionist kan du søge om tilskud til fx husleje, medicin og varmeudgifter.