Engangstilskud


Hvis du modtog  en forsørgelsesydelse for april i år f.eks. kontanthjælp, pension, dagpenge, SU mv., og du har en NemKonto, får du helt automatisk udbetalt et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. i løbet af oktober.

Engangstilskuddet har ikke betydning for din ydelse, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse.

Tilskuddet udbetales som led i genopretningspakken for dansk økonomi.