Offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, medmindre du er blevet fritaget

Hvad er Digital Post?

Digital Post er navnet på den offentlige digitale postløsning, som gør det muligt for myndigheder (fx kommunen eller sygehuset) at sende dig post sikkert og digitalt til din helt egen digitale postkasse. 

Hvem modtager Digital Post?

Det er ved lov blevet bestemt, at alle borgere, der er fyldt 15 år og har fast bopæl i Danmark samt et CPR-nummer, skal have en digital postkasse, så de kan modtage post fra offentlige myndigheder digitalt.

Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan blive fritaget og i stedet modtage post fra offentlige myndigheder på papir.

Hvordan læser jeg min digitale post?

Du kan læse din digitale post ved at logge ind på din digitale postkasse på borger.dk eller på e-boks.dk – alt efter hvad du foretrækker.

Du skal bruge dit NemID, når du logger ind. 

  • For at læse din digitale post på borger.dk, skal du enten klikke på Digital Post-ikonet eller gå direkte til log-ind via www.post.borger.dk. 
  • For at læse din digitale post på e-Boks.dk, skal du gå til siden www.e-Boks.dk og her klikke på 'Log på privat'. 

Læs mere om NemID

Hvilke tekniske krav er der til Digital Post?

For at kunne læse din digitale post via Digital Post på borger.dk, skal din browser være sat op til at acceptere cookies fra e-Boks.

Digital Post in other languages

To read more about Digital Post, please visit lifeindenmark.

You can also contact your local citizen service centre -borgerservice- to get help using Digital Post or to become exempt from receiving Digital Post.

Her kan du læse mere om sikkerheden ved Digital Post

Krypteret digital post

Din digitale post er altid krypteret, både når du modtager, og når du sender post til det offentlige. Det betyder konkret, at den Digitale Post aldrig kan læses af andre end dig og den myndighed, du er i kontakt med.

Kryptering er en matematisk teknik – en slags kodesprog - hvor den oprindelige information omdannes til en række ulæselige koder, som det kræver en særlig nøgle at ”låse op”.

Dermed bliver din korrespondance utilgængelig for alle andre end dig og den myndighed, du er i kontakt med. Når du eller en myndighed sender et brev via Digital Post, krypteres indholdet altid helt automatisk, og du vil som bruger aldrig kunne se, at sikkerhedsproceduren finder sted.

Du behøver altså ikke gøre noget aktivt, men blot vide, at det sker. Faktisk betyder krypteringen, at din digitale post er mere sikker end de fysiske breve, som du er vant til at få ind ad brevsprækken.

Beskyttelse med NemID

Når du skal logge ind på borger.dk eller e-Boks for at læse din digitale post, skal du altid anvende dit personlige NemID, præcis som du måske allerede gør, når du skal logge på din netbank.

Adgangen til din digitale post er altså beskyttet af en personlig adgangskode (noget du ved) og en kode fra et nøglekort med engangskoder (noget du har).Dette betyder, at selvom en dygtig it-kriminel får adgang til din computer eller mobiltelefon, og er i stand til at opsnuse din adgangskode, mangler personen koderne på nøglekortet. På samme måde har et mistet nøglekort ingen værdi for andre uden din personlige adgangskode.

Du er derfor en vigtig del af sikkerheden, når du passer på dit nøglekort, og beholder nøglerne i den fysiske verden. Det er også dig, der har indflydelse på sikkerheden, når du vælger en god adgangskode, når du bestiller dit NemID. Det vil sige en kode, du ikke bruger i andre sammenhænge, og som det kun er dig der kender (fx ikke dit CPR-nummer).

Du kan læse mere om, hvordan du får et NemID, og hvordan du bør opbevare dit nøglekort:

Du kan eventuelt også læse mere om gode adgangskoder:

At læse digital post på en offentlig computer

Når du bruger internettet gemmer din internetbrowser (Internet Explorer, Chrome, Firefox) ofte filer på computeren.

Dette kan være smart på din private computer, da det eksempelvis kan hjælpe til, at indholdet på de sider du bruger ofte, kommer hurtigere frem på skærmen.

Når du bruger en offentlig computer, er det dog en god idé at beskytte sig ved at efterlade så lidt som muligt.

Hvad kan jeg gøre?

Du skal sikre dig, at du ikke har efterladt dokumenter på computeren, når du er færdig med at bruge den. Dokumenter kan blive gemt på skrivebordet eller i en særlig mappe til overførsler fra internettet. Dette sker eksempelvis når:

  • du åbner et dokument på en hjemmeside
  • du gemmer et brev, du har modtaget som Digital Post, for at kunne printe det

Hvis du ikke kan finde den rigtige mappe, kan du spørge "ejeren", eksempelvis din ven eller én der arbejder det sted, computeren står.

Du kan hertil bruge en privat browser, som sørger for, at der ikke gemmes data på computeren, om dét du bruger din browser til. Dette kan dog ikke forhindre, at der gemmes dokumenter på computeren i de ovenstående situationer. Genvejene til at åbne en privat browser er:

  • I Internet Explorer og Firefox er det Ctrl + Shift + P
  • I Chrome er det - Ctrl + Shift + N