Boligselskaber - se lister over boligselskaber i blå bund herunder.

Har du skimmel i din bolig, skal du kontakte din udlejer. Hvis du har små børn eller astma/allergi kan du også kontakte kommunens byggesagsbehandlere via din digitale postkasse.

www.skimmel.dk kan du finde gode råd, der kan hjælpe dig. Vil du flytte fra din bolig på grund af skimmel, så skal du søge bolig på normale vilkår.

Skimmel i bolig giver ikke adgang til kommunens akutboliger.

Byrådet har i samarbejde med Boligforeningen 3B besluttet, at kommunen har 100% anvisning til boligerne i Egedalsvænge.

Der er vedtaget følgende anvisningskriterier i prioriteret rækkefølge:

 • Borgere med arbejdsindtægt, der ønsker at flytte til kommunen
 • Borgere i kommunen, der på grund af sygdom får behov for anden bolig
 • Borgere i kommunen, der er i arbejde, men skal skilles/samlivsophør (der kan efter konkret vurdering dispenseres for kravet om arbejde, hvis du har været i fast, lønnet arbejde indenfor de sidste to år)
 • Borgere i kommunen, der ønsker en mindre og billigere bolig
 • Ældre i kommunen, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig
 • Studerende i kompetencegivende uddannelse
 • Forældre i arbejde, der har ret til samvær med børn med bopæl i kommunen

 
Endvidere kan følgende 4 vejledende kriterier inddrages i forbindelse med skønnet, når det besluttes, hvem der skal have anvist en bolig, idet der lægges vægt på at få lejere, der påvirker beboersammensætningen positivt i forhold til:

 •  Indtægtsforhold
 •  Husstandens størrelse og sammensætning
 •  Beskæftigelse
 •  Alderssammensætning

Alle anvisninger vil dog blive foretaget på grundlag af en samlet skønsmæssig vurdering.
Opfylder du et af kriterierne, kan du ansøge om bolig i Egedalsvænge her

Vær opmærksom på at der er stor efterspørgsel på boligerne i Egedalsvænge og at der derfor er lang ventetid på boligerne.

Vær opmærksom på, at du IKKE kan ansøge om en akutbolig, hvis du har et forudsigeligt boligproblem. Det kan FOR EKSEMPEL være, hvis du :

• tager ophold hos familie, bekendte m.fl.
• indgår et periodebestemt/midlertidigt lejemål
• tilmelder dig en ulovlig adresse
• tilflytter en bolig, som de (allerede på indflytningstidspunktet) ved er uegnet i størrelse, økonomi m.v.
• ønsker at flytte hjemmefra

I helt særlige tilfælde kan kommunen tilbyde dig en akutbolig, hvis du ikke har et forudsigeligt boligproblem og opfylder et eller flere anvisningskriterier (Se nedenfor)

De ledige boliger komunen modtager fra boligselskaberne, vil altid blive anvist efter en individuel vurdering med baggrund i den enkeltes situation og behov.

Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boliger, områder, bebyggelser m.m.

Hvis du får et tilbud om bolig, hvortil du enten takker nej uden væsentlig grund eller undlader at svare, vil du blive slettet som akut boligsøgende.

Da kommunen ikke kan give garanti for, at du vil blive anvist til en bolig, er det vigtigt, at du selv aktivt søger efter en bolig.

Du kan blive skrevet op til en akutbolig, hvis du opfylder et af følgende kriterier:

 • du bor i Fredensborg Kommune og har på grund af helbredsforhold behov for en anden bolig (der skal vedlægges lægedokumentation).
 • du bor i Fredensborg Kommune, og er i arbejde, men på grund af samlivsophør eller skilsmisse har behov for en anden  bolig.
 • du bor i Fredensborg Kommune og ønsker en mindre og billigere bolig.
 • du bor i Fredensborg Kommune og er ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
 • du er forældre og i arbejde, og har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.
 • Du er studerende  og har  kompetencegivende uddannelse.
 • Personer med arbejdsindtægt, der ønsker at flytte til Fredensborg Kommune.
 • Personer med beskæftigelse i Fredensborg Kommune.


Opfylder du et eller flere af kriterierne, skal du ansøge her Søg om Akutbolig

Er du hjemløs/husvild, for nyligt løsladt eller udskrevet fra behandlingsforløb, skal du tage kontakt til Ydelse og Rådgivning på tlf. 72 56 50 00.

Søger du en ungdomsbolig, kan du kontakte de enkelte boligselskaber eller Centralindstillingsudvalget (CIU).

Centralindstillingsudvalget administrerer omkring 7.000 ungdomsboliger i København og er den største centrale enhed for tildeling af boliger/lejligheder til studerende i hovedstadsområdet.

Centralindstillingsudvalget står til din disposition, hvis du har spørgsmål eller mangler hjælp til at finde din fremtidig bolig i København.

Opskrivning sker via CIUs hjemmeside.
 
Vær opmærksom på, at kommunen ikke kan være behjælpelig med akutbolig, hvis du ønsker at flytte hjemmefra.

 

Læs mere om ungdomsboliger