Skal du eller dit barn have nyt pas, skal du først udfylde en elektronisk ansøgning.
Vær opmærksom på at begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive ansøgning for pas til børn, også selvom alle bor på samme adresse.

Herefter skal du møde op i Borgerservice og afgive fingeraftryk, underskrive osv.
Husk at medbringe det gamle pas.
Hvis ansøger er et barn, skal barnet også møde personligt op sammen med minimum én forældremyndighedsindehaver.

OBS! Borgerservice tager ikke foto af børn under 5 år.

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er.
For at få udstedt et pas til dit barn skal indehaverne af forældremyndigheden udfylde en elektronisk ansøgning

Herefter skal barnet møde personligt op i Borgerservice.

 • Husk at medbringe det gamle pas.
 • Hvis det er barnets første pas eller I ikke har det gamle pas, skal I medbringe dåbs- eller navneattest.
   

Har du mistet dit pas ved, at det er blevet stjålet, skal du melde det til politiet, inden du kan få lavet nyt pas, da Borgerservice skal se kvittering for, at det er anmeldt til politiet, før der kan udstedes nyt pas.

Mister du dit pas i Danmark, kan du få udstedt et nyt i borgerservice i alle kommuner.

Mister du dit pas i udlandet, kan de danske ambassader udstede et midlertidigt pas. Her skal du dog først melde tabet til en lokal politistation, da ambassaden skal se en kvittering for anmeldelsen.

Skal dit barns pas forlænges, skal du udfylde en elektronisk ansøgning, som  begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive.

Herefter skal barnet møde personligt op i Borgerservice.

Husk at medbringe det gamle pas.
 


Hvis dit barn under 18 år skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i nogle lande.

Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé på forhånd at kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til. De vil kunne oplyse om reglerne børn og unge under 18 år, der rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.
 

Du behøver ikke at bestille pas i din bopælskommune, men kan benytte et hvilket som helst Borgerservice, der udsteder pas.

Du skal huske at benytte den pågældende kommunes pasløsning.


Priserne på pas (2018) inklusive gebyr for fingeraftryk er:
0-11 år: 115 kr. Her tager vi ikke fingeraftryk
12-17 år: 143 kr.
18 år – egen folkepensionistalder: 628 kr.
Som folkepensionist: 378 kr.
 


I Borgerservice på Rådhuset i Fredensborg Kommune kan du få taget et foto til dit pas eller kørekort. Det koster 116 kroner.

OBS! Borgerservice tager ikke foto af børn under 5 år.

Krav til foto
Et foto til pas eller kørekort skal opfylde følgende krav:

 • Fotografiet skal være uden skader og af nyere dato
 • Det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • Billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • Hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • Ansigtet skal være jævnt belyst
 • Begge øjne skal være helt synlige, og blikket rettet mod kameraet
 • Munden skal være lukket
 • Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • Baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

 


De svenske myndigheder har indført krav om ID-kontrol på toge, busser og færger til Sverige. Det betyder, at du som rejsende skal medbringe et gyldigt billed-ID (fx pas eller kørekort) for at komme ind i landet.

Læs mere om reglerne for indrejse til Sverige:
• Øresunddirekt - nye regler for grænsekontrol til Sverige
• DSB - ID-kontrol ved indrejse til Sverige
 


Du skal som dansk statsborger ikke medbringe pas for at komme ind i Norge, Finland og Island.

Du skal dog stadig kunne identificere dig, når du opholder dig i udlandet, så medbring alligevel en form for billedlegitimation, fx kørekort.

Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og kræves undertiden af fly- og færgeselskaber.
 


Danmark er sammen med en række andre lande med i Schengen samarbejdet. Dette betyder, at når du rejser til følgende lande uden for Norden, skal du ikke vise pas:
Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Men da du skal kunne bevise dit statsborgerskab, skal du alligevel medbringe dit gyldige pas, når du opholder dig i et Schengen-land uden for Norden.
 


Rejser du uden for Norden og Schengen-området, skal du altid medbringe dit pas, ellers risikerer du at blive afvist ved grænsen.

Når du vender tilbage til Danmark, risikerer du desuden at få en bøde.
 


Der gælder på flere områder andre regler for udlændinge, der bor i Danmark, end for danske statsborgere:

 • For udlændinge fra Schengen-området, som skal rejse til et Schengen-land, gælder samme regler som for danske statsborgere.
 • Udlændinge fra EU kan dog ikke komme ind i et nordisk land uden at medbringe pas.
 • Udlændinge fra andre lande skal vise pas både ved indrejse i nordiske lande, Schengen-lande samt andre lande.
   

Hvis du er dansker, bor i udlandet og skal have et nyt dansk pas, er det billigst, hvis du bestiller passet, når du er på besøg i Danmark. Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved personlig henvendelse til borgerservice i enhver kommune. Du behøver ikke at bo i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den.

Hvis du ikke kan komme til Danmark, kan du søge om pas på de danske ambassader og konsulater. På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du landelisten. Her kan du klikke dig frem til, hvor ambassaden og/eller konsulaterne ligger i det enkelte land, samt hvordan du ansøger, hvad du skal betale og hvilke dokumenter, foto og andet du skal have med.

• Danske ambassader i udlandet
Danske børn, født i udlandet, skal have dansk pas
Hvis du er dansker og er blevet forældre mens du opholder dig i udlandet, skal dit barn have et dansk pas på lige fod med alle andre, for at rejse – uanset hvor der rejses til.
Søg om dansk pas på den danske repræsentation i landet på samme måde som der søges om pas i Danmark hos borgerservice.