Hvis du har rettelser eller ændringer til din BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

 

Vi henleder opmærksomheden på, at det til enhver tid er ejers pligt at sørge for at bygningerne på ens ejendom er lovlig opført jf. Byggelovens § 17 og at bygningerne er opført efter bygningsreglementets og planlovens bestemmelser.

Vedrører din rettelse bygningsmæssige ændringer, der skal anmeldes eller godkendes af Byggesag, skal du kontakte Byggesag.