Fin her regler om myndighedsgodkendelse for festival- og salgsområder som fx byfester, havnefester, loppemarkeder, firmafester, dyrskuer, musikfestivaler, sportsarrangementer, mv.

Som hidtil skal arrangementerne også have tilladelse fra ejeren af arealet.

Pladsen er mindre end 1.000 m²

1. Der er ingen telte, scener eller lignende.*
Kræver ikke godkendelse, men skal overholde regler i bygningsreglementet.

2. Der er telte, scener og lignende.*
Pladsen kræver ikke tilladelse, men skal overholde regler i bygningsreglementet.
Telte, scener og lignende på mere end 50 m2 skal være certificerede eller have en byggetilladelse.
Hvis flere små telte står tæt på hinanden skal arealet af dem lægges sammen.

Pladsen er mere end 1.000 m²

1. Der er ingen telte, scener eller lignende.*
Forudsætter en byggetilladelse til pladsen.

2. Der er telte, scener og lignende.*
Forudsætter 2 godkendelser:

  • Byggetilladelse til pladsen.
  • Telte, scener og lignende på mere end 50 m2 skal være certificerede eller have en byggetilladelse.

Der er camping i forbindelse med arrangementet

  • Pladsen er mindre end 1.000 m2, og der er færre end 150 overnattende personer: forudsætter ikke godkendelse fra kommunen.
  • Pladsen er mellem 1.000 og 3.000 m2, og der er flere end 150 overnattende personer: forudsætter en orientering til kommunen.
  • Pladsen er over 3.000 m2, og der er flere end 150 overnattende personer: forudsætter en byggetilladelse fra kommunen.

Husk altid
Arrangementet forudsætter tilladelse og praktiske aftaler med ejeren af arealet.
Arrangementet forudsætter muligvis også andre godkendelser fra kommunen, fx miljøforhold og trafik.


* Begrebet ’transportable konstruktioner’ dækker fx telte, tribuner, scener, portaler, gangbroer, midlertidige tårne og lignende.

 


De vigtigste emner er følgende:

  • Alle skal kunne evakuere pladsen på en sikker og hurtig måde.
  • Beredskabet skal kunne komme frem til pladsen og komme rundt på pladsen, fx for at slukke en brand.
  • Brand skal begrænses til det område, hvor branden er opstået.


Du sender en ansøgning eller forespørgsel i god tid til byggesager@fredensborg.dk med følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af aktiviteterne, antal forventede gæster, festivalens varighed og åbningstider, eventuel overnatning, mv.
  • Tegning/skitse af det område som skal benyttes, hvor adgangsveje og telte mv. er indtegnet, du kan evt. benytte kommunens kort som grundlag

Se kommunen på kort


Telte med et samlet areal på mindre end 50 m² kræver ikke en godkendelse, men hvis der er sådanne telte på festivalpladsen gælder reglerne for festivalpladser med telte og lignende.

Hvis telte mv. skal bruges af mere end 150 personer skal det anmeldes til kommunen uanset om teltet er certificeret.

Hvis du ikke har en certificering, eller hvis certificeringen ikke gælder den aktuelle anvendelse til din festival, skal du søge om en byggetilladelse.