God bredbåndsdækning gavner alle i kommunen - både borgere og virksomheder.
Adgang til god bredbåndsdækning varierer meget i Fredensborg Kommune. Mange steder er bredbåndsdækningen god, men andre steder er den utilstrækkelig, hvilket gør det vanskeligt at begå sig i et digitalt Danmark.

 


Vi holder os ajour med status på bredbånd i kommunen, så vi bedst muligt kan påvirke udviklingen i kommunen.

I samarbejde med vores nabokommuner arbejdes der på udvikling af den digitale infrastruktur samt sikring af en god og fremmende dialog med telebranchen om bedre bredbånd.

Vi arbejder også på at give dig information om status på bredbånd, og formidler information om muligheder for forbedringer.

Som en del af projektet  Fremtidens Fredensborg vil kommunen gerne støtte op om de lokale initiativer til at forbedre bredbånd.

Fredensborg Kommune vil gerne være jeres samarbejdspartner og hjælpe jer til at realisere et bredbåndspuljeprojekt.

Hvis I har interesse i dette, må I meget gerne kontakte Center for Borgerservice og Digitalisering

Du kan læse mere om Bredbåndspuljen under ”Bredbåndspuljen – en ordning hvor du kan søge tilskud”

 


Hjælp os med at få et godt grundlag for planlægning, prioritering og dialog med telebranchen. Med Tjekditnet har du mulighed for at give os opdateret oplysning om, hvordan internetdækning er i virkeligheden.


Du kan muligvis benytte dig af  Statens Bredbåndspulje til at støtte jeres bredbåndsprojekt. 


Hvis du har ideer til forbedring af bredbånd eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte os: Borgerservice@fredensborg.dk


Bredbåndpuljen er en ordning, hvor det er muligt at søge om tilskud til at etablere højhastighedsbredbånd.

I forbindelse med et nyt teleforlig d.17 maj 2018 er der blevet afsat 100 mio. kr. til at støtte højhastighedsbredbåndprojekter. Energistyrelsen har kortlagt de adresser, som har mulighed for at søge tilskud fra puljen.

Bredbåndspuljen 2019 er åben fra 30. april til 31. oktober 2019.

Følgende datoer er vigtige at kende som mulig ansøger:

 • 30. april – Ansøgningsrunden åbner
 • Trsdag 7. maj fra kl. 15 - 17  – Informationsmøde i Regionsgården i Hillerød, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerø
 • 15. august – sidste frist for indsigelser til kortlægningen af tilskudsberettige adresser på tjekditnet.dk
 • 18. september – sidste frist for at annoncere et projekt på Energistyrelsens høringsportal
 • 23. oktober – Ansøgningsfrist for ansøgninger til årets bredbåndspulje
 • Medio december – udsendelse af tilsagn fra Energistyrelsen

Bredbåndspuljen har til formål at tilgodese de områder i landet, der har sværest ved at opnår bedre bredbånd på kommercielle vilkår. Årets pulje er på 100 mio. kr.

For at kunne søge om tilskud fra bredbåndspuljen skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Tilskud fra bredbåndspuljen skal søges af en sammenslutning
 • Projektet skal omfatte et sammenhængende område af adresser, der ikke har adgang til 10 Mbits/download og 2 Mbits/ upload. På kortet Tjeckditnet.dk er det muligt at se, hvilke af kommunens husstande, der står som berettigede til at kunne ansøge.
 • Alle tilskudsberettige adresser i et projektområde skal tælles med i ansøgningen som mulige adresser. Indgår de ikke som tilskudssøgende, skal de angives som sådan.
 • Der skal betales mindst 4.000 kr. pr. adresse i projektet.
 • Et ønsket projekt, skal være annonceret i minimum 3 uger så interesserede bredbåndsudbydere har mulighed for at indgive tilbud.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside