Fredensborg Kommune holder styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i kommunen.
Der er afholdt styringsdialogmøder med elleve af tolv almene boligorganisationer.

Otte ud af de tolv boligorganisationer har hjemsted i kommunen og de resterende fire har hjemsted i en anden kommune, men har afdelinger i Fredensborg Kommune.

Boligforeningen VIBO

Boligkontoret Danmark

DAB

Domea

KAB

Lejerbo

  • Økonomi
  • Udlejning
  • Beboersammensætning
  • De fysiske rammer og renovering
  • Boligsociale indsatser
  • Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor.
  • Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau.
  • Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov.