Hvis dit barn ikke er indskrevet i en daginstitution i Fredensborg Kommune, vil du blive kontaktet af kommunens talepædagog, når dit barn er omkring 3 år, med henblik på at få barnet sprogvurderet.

Du har pligt til at tage imod tilbuddet om sprogvurdering og pligt til at tage imod sprogstimuleringen, hvis dit barn skønnes at have behov for det.


 


Ved sprogvurderingen undersøger en talepædagog, om dit barn er på rette vej til at udvikle sit sprog.

Til sprogvurderingen bruges forskelligt sprogvurderingsmateriale. Som en del af vurderingen, skal du udfylde et skema om din vurdering af dit barns sprog derhjemme.

Informationerne bliver tastet ind i et system, som senere vil svare på, om dit barn har behov for sprogstimulering.


Sprogstimulering er en måde at arbejde bevidst med at styrke dit barns sprog.
Det er obligatorisk for familier at deltage i sprogvurderingen og eventuelt sprogstimulering. Ifølge lovgivningen har forældre pligt til, at lade deres barn blive sprogvurderet og til at modtage sprogstimulering - hvis barnet har behov for at forbedre sit danske sprog.

Deltager barnet og familien ikke, kan kommunen træffe beslutning om at trække børneydelsen tilbage.


Hvis sprogvurderingen viser, at dit barn har brug for at lære at tale bedre dansk, har du pligt til at lade dit barn deltage i sprogstimulering.


Fredensborg Kommune har to sprogstimuleringstilbud som dit barn kan modtage:

  • Et 15 timers sprogstimuleringstilbud. Dette tilbud er til børn, hvis forældre er selvforsørgende. Tilbuddet er gratis.
  • Eller et 30 timers sprogstimuleringstilbud i en bestemt daginstitution i det bysamfund, hvor barnet bor. Dette tilbud er til børn, hvis en eller begge forældre er på offentlige ydelser. Tilbuddet er gratis.
     


Du kan vælge at opfylde forpligtelsen til obligatorisk sprogstimulering i hjemmet.

Det kræver, at dit arbejde med sprogstimulering svarer til kommunens tilbud og lever op til en række krav. Kontakt kommunens konsulent for tosprogede.


Vælger du at sprogstimulere dit barn i hjemmet, skal du meddele det skriftligt til Center for Læring, Fritid og Sundhed inden sprogstimuleringen påbegyndes.
Adresse: Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

Kommunens konsulent for tosprogede vil løbende følge op på sprogstimuleringen i hjemmet og løbende vurdere barnets sprog.

Vil du vide mere kontakt Wenche Sidenius, konsulent for tosprogede småbørn
på 72 56 51 91 eller på wesi@fredensborg.dk