Alle børn i alderen 3 til 6 år vil blive sprogvurderet en gang om året.
Formålet med sprogvurderingen er

  • at undersøge, om børnene er aldersvarende i deres sproglige udvikling,
  • og om nogen børn kan have behov for en tidlig sprogstimulerende indsats.

Kontakt konsulent for tosprogede småbørn, Wenche Sidenius på wesi@fredensborg.dk  
 

Du har som forældre pligt til at lade dit barn sprogvurdere.
Når dit barn er ved at blive tre år, vil stuepædagogen kontakte dig, for så er det tid til, at dit barn skal sprogvurderes.

Ved sprogvurderingen undersøger en pædagog i dit barns institution, om barnet er på rette vej i sin sprogudvikling. Dette gøres gennem et sprogvurderingsmateriale, som anvendes i alle daginstitutionerne i Fredensborg. Som en del af vurderingen skal du udfylde et skema om din vurdering af dit barns sprog derhjemme. Informationerne bliver tastet ind i et digitalt system, som senere vil give svar på, hvorvidt dit barn har behov for sprogstimulering.

Hvis sprogvurderingen af dit barn tyder på, at dit barn har behov for en sprogstimulerende indsats, vil der blive lavet en handleplan for at styrke dit barns sprog.

Handleplanen vil blive lavet i et samarbejde mellem dig som forældre og stuepædagogerne i dit barns institution. Muligvis vil også en talepædagog deltage i dette samarbejde.

Dit barns sprogtilegnelse vil blive medtænkt i de daglige situationer i institutionen, og du vil blive vejledt i, hvordan du derhjemme kan støtte op om dit barns sprog.


Sprogstimulering er en måde at arbejde bevidst med at styrke dit barns sprog på. Sprogarbejdet kommer til at forgå i dit barns institution og er gratis for jer forældre.

Stuepædagogerne, som arbejder med sprogvurdering og sprogstimulering i kommunens daginstitutioner, er særligt kvalificerede.


 

Ifølge lovgivningen, er det obligatorisk, at du lader dit barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering.

Deltager barnet ikke, kan kommunen standse børnechecken.


Har dit barn behov for ekstra støtte i dansk, udarbejder stuepædagogen og sprogpædagogen en sproghandleplan i samarbejde med dig.

Sproghandleplanen viser, hvor barnet har brug for sproglig støtte, og hvordan pædagogerne sammen med dig kan arbejde med at styrke dit barns sprog.


Sprogpædagogerne, som arbejder med sprogvurdering og sprogstimulering i kommunens daginstitutioner, er særligt kvalificerede. Sprogstimulering er en måde, at arbejde bevidst med, at styrke dit barns sprog.

Sprogarbejdet kommer til at forgå i dit barns institution og er gratis.