Billede

Vi lægger vægt på børns sproglige færdigheder, fordi sproget har gennemgribende betydning for børns udvikling, trivsel og læring gennem hele barndommen.

  • Et velfungerende sprog er en forudsætning for barnets hjernemæssige udvikling og personlige egenskaber.
  • Sproget er essentielt for evnen til at kommunikere med andre og til at tilegne sig nye kompetencer.
  • Der arbejdes systematisk med sprogudvikling i alle kommunens dagtilbud, dette for at dit barn bliver bedst muligt rustet til skolestart.


• Ved at fortælle historier og læse bøger for dit barn.
• Ved at tale om det I laver sammen og om de ting, der omgiver jer i jeres hverdag.
• Ved at lege og spille spil sammen.
• Ved at synge sange og øve rim og remser.
• Ved at give barnet viden om dets familie og dets omverden.

Når dansk ikke er primærsproget
Et godt kendskab til det danske sprog er vigtigt for:
• At styrke barnets venskaber og succesfulde oplevelser
• At få en tryg skolestart
• At kunne klare sig godt i daginstitutionen og sidenhen i skolens undervisning
• At få en uddannelse

På biblioteket kan du få inspiration ved blandt andet gratis at låne bøger og andet materiale – også hvis dansk ikke er det sprog, som I taler derhjemme.

Hvis du kontakter børnebibliotekaren, kan hun ofte bestille materialet hjem på det sprog, som du ønsker.

Der er mange muligheder for fritidsaktiviteter i kommunen, som vil styrke dit barns sprog gennem leg og aktiviteter med andre børn, for eksempel musik og teater, taekwondo, kajak, klatring, fodbold og mange andre spændende tilbud.

Det kan du læse mere om på fritidsbutikkens hjemmeside

Så kontakt: 

Pædagogiske konsulenter Nina Halling nhal@fredensborg.dk 
Lene Kausgaard Christensen lekc@fredensborg.dk
Læsekonsulent Marianne Thorsen på mtho@fredensborg.dk
Konsulent for tosprogede småbørn, Wenche Sidenius på wesi@fredensborg.dk