Børnehusene Fredensborg består af Dr. Louises Børnehus, Østervejs Børnehus, Dagplejen i Fredensborg Bysamfund, Endrup Fritidshjem og Endrup Klub, Lystholm 0-6 år, Fritidsklub Fredensborg, Lundely fritidshjem, Lundely 0-6 år, Kaspo fritidshjem/klub

Lukkedage 2017

 • ​Mandag den 10. april (op til påske)
 • Tirsdag den 11. april (op til påske)
 • Onsdag den 12. april (op til påske)
 • Fredag den 26. maj (efter Kr. himmelfartsdag)
 • Uge 29
 • Fredag den 29. december

Børnehusene Humlebæk består af Frugthaven 0-6 i 3 huse, Firkløveren, Langebjerg Fritidshjem og Klub og Børnehuset Søstjernen. Børnehusene Humlebæk består af Humlebæk Børnehave, Sletten Legeakademi, Sletten Fritidsakademi, Villaen og Sletten Klub.

Lukkedage 2017

 • Tirsdag d. 11. april
 • Onsdag d. 12. april
 • Fredag d. 26. maj
 • Uge 29
 • Onsdag d. 27. december
 • Torsdag d. 28. december
 • Fredag d. 29. december

 


Børnehusene Kokkedal består af Børneengen børnehave, Fasangården, Græstedgård og Troldeengen / Børneengen vuggestue, Ådalen, Kokkedal Fritidshjem og har områdeledelse.

Lukkedage 2017

 • Uge 29
 • Uge 42

Lukkedage i 2017

 • 12. april, dagen før påskeferien.
 • 26. maj, dagen efter Kristi Himmelfart.
 • 27-28-29. december.
 • Derudover er der lukket i uge 29

Grundlovsdag og juleaftensdag er lukkedag iflg. dagtilbudsloven


Bøgegården  
Ingen lukkedage i 2017

Bøgegårdens hjemmeside

Jellerød Børnegård
Se Jellerøds hjemmeside

Kastaniegården
​Lukkedage i 2017

 • 11. og 12. marts
 • 26 maj
 • Uge 29
 •  ½ lukkedag 22. december
 • 27.,  28. og 29. december


Se Kastaniegårens hjemmeside

Nivågård
​Lukkedage i 2017

• Fredag den 26. maj
• 27.,  28. og 29. december

Se Nivågårds hjemmeside

Smedebakken
Se Smedebakkens hjemmeside

Dyssegården
Se Dyssegårdens hjemmeside

Ifølge dagtilbudsloven har dit barn mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag.
På disse dage har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning.

Alternativ pasning på lukkedage
er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og fritidshjem, hvor forældrene på lukkedage ikke har mulighed for at passe deres børn selv. Tilbuddet indgår som en del af det samlede dagtilbud og er indbefattet i den pris, som forældre allerede  betaler for dagtilbud.

11 lukkedage med mulighed for alternativ pasning
Byrådet har besluttet, at daginstitutionerne i Fredensborg kommune er lukket på følgende dage:
• 5 dage besluttet af bestyrelsen
• Uge 29
• Nytårsaften, 31. december. Falder nytårsaften på en lørdag/søndag bortfalder lukkedagen.

Anmodning om pasning på lukkedage
Forældre med behov for alternativ pasning, retter henvendelse til Center for Læring, Fritid og Sundhed. E-mail sendes til Susanne Søholt på suss@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn og daginstitution.

Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.
 
49 % fremmøde
Der må kun holdes lukket på dage hvor under 49 % af børnene i et dagtilbud har brug for pasning. Hvis 49 % af børnene har brug for pasning, skal det pågældende dagtilbud, hvor børnene er indmeldt holde åbent. Hvis under 49 % af børnene har brug for pasning, vil børnene blive tilbudt alternativ pasning i andre daginstitutioner.

Fredensborg Kommune har lavet en undersøgelse af fremmødet på daginstitutionerne. Et fremmøde på under 49 % fremkommer bl.a. i dagene op til påske, dagen efter Kr. Himmelfart, uge 29 og 30, efterårsferien uge 42 og mellem jul og nytår.