Børnehusene Fredensborg består af Dr. Louises Børnehus, Østervejs Børnehus, Dagplejen i Fredensborg Bysamfund, Endrup Fritidshjem og Endrup Klub, Lystholm 0-6 år, Fritidsklub Fredensborg, Lundely fritidshjem, Lundely 0-6 år, Kaspo fritidshjem/klub

Lukkedage 2017

 • ​Mandag den 10. april (op til påske)
 • Tirsdag den 11. april (op til påske)
 • Onsdag den 12. april (op til påske)
 • Fredag den 26. maj (efter Kr. himmelfartsdag)
 • Uge 29
 • Fredag den 29. december

Børnehusene Humlebæk består af Frugthaven 0-6 i 3 huse, Firkløveren, Langebjerg Fritidshjem og Klub og Børnehuset Søstjernen. Børnehusene Humlebæk består af Humlebæk Børnehave, Sletten Legeakademi, Sletten Fritidsakademi, Villaen og Sletten Klub.

Lukkedage 2017

 • Tirsdag d. 11. april
 • Onsdag d. 12. april
 • Fredag d. 26. maj
 • Uge 29
 • Onsdag d. 27. december
 • Torsdag d. 28. december
 • Fredag d. 29. december

 


Børnehusene Kokkedal består af Børneengen børnehave, Fasangården, Græstedgård og Troldeengen / Børneengen vuggestue, Ådalen, Kokkedal Fritidshjem og har områdeledelse.

Lukkedage 2017

 • Uge 29
 • Uge 42

Lukkedage i 2017

 • 12. april, dagen før påskeferien.
 • 26. maj, dagen efter Kristi Himmelfart.
 • 27-28-29. december.
 • Derudover er der lukket i uge 29

Grundlovsdag og juleaftensdag er lukkedag iflg. dagtilbudsloven


Bøgegården  
Ingen lukkedage i 2017

Bøgegårdens hjemmeside

Jellerød Børnegård
Se Jellerøds hjemmeside

Kastaniegården
​Lukkedage i 2017

 • 11. og 12. marts
 • 26 maj
 • Uge 29
 •  ½ lukkedag 22. december
 • 27.,  28. og 29. december


Se Kastaniegårens hjemmeside

Nivågård
​Lukkedage i 2017

• Fredag den 26. maj
• 27.,  28. og 29. december

Se Nivågårds hjemmeside

Smedebakken
Se Smedebakkens hjemmeside

Dyssegården
Se Dyssegårdens hjemmeside

Ifølge dagtilbudsloven har dit barn mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag.

På disse dage har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning.

Alternativ pasning er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og fritidshjem, hvor forældrene ikke har mulighed for selv at passe deres børn.

11 lukkedage med mulighed for alternativ pasning
Byrådet har besluttet, at daginstitutionerne i Fredensborg kommune er lukket på følgende dage:
• 5 dage besluttet af bestyrelsen
• Uge 29
• Nytårsaften, 31. december. Falder nytårsaften på en lørdag/søndag bortfalder lukkedagen.

På disse dage arrangeres alternativ pasning

Anmodning om pasning på lukkedage, der omfattes af alternativ pasning, rettes til  Center for Læring, Fritid og Sundhed. Sikker mail sendes til  Birgit Alstrup på bial@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn. og daginstitution.

Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.

 

49 % fremmøde
Der må kun holdes lukket på dage hvor under 49 % af børnene i et dagtilbud har brug for pasning. Hvis 49 % af børnene har brug for pasning, skal det pågældende dagtilbud, hvor børnene er indmeldt holde åbent. Hvis under 49 % af børnene har brug for pasning, vil børnene blive tilbudt alternativ pasning i andre daginstitutioner.

Fredensborg Kommune har lavet en undersøgelse af fremmødet på daginstitutionerne. Et fremmøde på under 49 % fremkommer bl.a. i dagene op til påske, dagen efter Kr. Himmelfart, uge 29 og 30, efterårsferien uge 42 og mellem jul og nytår.