Se lukkedage for 2018 herunder.

 

 • Mandag den 26. marts (op til påske)
 • Tirsdag den 27. marts (op til påske)
 • Onsdag den 28. marts (op til påske)
 • Torsdag den 27. december (mellem jul og nytår)
 • Fredag den 28. december (mellem jul og nytår)
 • Derudover er der lukket i uge 29,
 • 5. juni (Grundlovsdag),
 • 24. december (Juleaften)
 • 31. december (Nytårsaften)

 

 • Tirsdag d. 27. marts
 • Onsdag d. 28. marts
 • Fredag d. 11. maj
 • Torsdag d. 27. december
 • Fredag d. 28. december
 • Derudover er der lukket i uge 29,
 • 5. juni (Grundlovsdag),
 • 24. december (Juleaften)
 • 31. december (Nytårsaften).

 

 • Uge 42 (skolernes efterårsferie)
 • Derudover er der lukket i uge 29,
 • 5. juni (Grundlovsdag),
 • 24. december (Juleaften)
 • 31. december (Nytårsaften)

 

 • 2. januar (hvor Nivå skole tillige har lukket) 
 • Fredag den 11. maj – dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • 4. juni (mandag før Grundlovsdag (hvor Nivå skole tillige har lukket)
 • 27. og 28. december (mellem jul og nytår)
 • Derudover er der lukket i uge 29 og 5. juni (Grundlovsdag) 

 

Grundlovsdag og juleaftensdag er lukkedag iflg. dagtilbudsloven

Bøgegården  
Ingen lukkedage i 2018

Bøgegårdens hjemmeside

Kastaniegården

11/5, dagen efter Kr. Himmelfart
Uge 29
21. december, 27. og 28. december samt 31. december

Se Kastaniegårens hjemmeside

Nivågård Børnehave
26 - 27- 28 marts (3 dage før påske)
11. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Se Nivågårds hjemmeside

Smedegårdens Børnehus
 2.1.2018 ( efter Nytår)
26.3, 27.3. og 28.3.2018 ( Påsken )
11.5.18 ( fredag efter Kristi himmelfart)
27.12.,  28,12. og 2.1.2019 ( Jul og Nytår)

Se Smedegårdens hjemmeside
 

Ifølge dagtilbudsloven har dit barn mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag.
På disse dage har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning.

Alternativ pasning på lukkedage
er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og fritidshjem, hvor forældrene på lukkedage ikke har mulighed for at passe deres børn selv. Tilbuddet indgår som en del af det samlede dagtilbud og er indbefattet i den pris, som forældre allerede  betaler for dagtilbud.

11 lukkedage med mulighed for alternativ pasning
Byrådet har besluttet, at daginstitutionerne i Fredensborg kommune er lukket på følgende dage:
• 5 dage besluttet af bestyrelsen
• Uge 29
• Nytårsaften, 31. december. Falder nytårsaften på en lørdag/søndag bortfalder lukkedagen.

Anmodning om pasning på lukkedage
Forældre med behov for alternativ pasning, retter henvendelse til Center for Læring, Fritid og Sundhed. E-mail sendes til Susanne Søholt på suss@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn og daginstitution.

Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.
 
49 % fremmøde
Der må kun holdes lukket på dage hvor under 49 % af børnene i et dagtilbud har brug for pasning. Hvis 49 % af børnene har brug for pasning, skal det pågældende dagtilbud, hvor børnene er indmeldt holde åbent. Hvis under 49 % af børnene har brug for pasning, vil børnene blive tilbudt alternativ pasning i andre daginstitutioner.

Fredensborg Kommune har lavet en undersøgelse af fremmødet på daginstitutionerne. Et fremmøde på under 49 % fremkommer bl.a. i dagene op til påske, dagen efter Kr. Himmelfart, uge 29 og 30, efterårsferien uge 42 og mellem jul og nytår.