Inklusion er at være en del af et fællesskab.
Det betyder at alle børn og unge har ret til at indgå i fællesskaber.
 

Forskning viser, at jo tidligere der sættes ind over for mobning jo bedre.

I samarbejde med Red Barnet og Mary Fonden har alle institutionerne været på kursus i Fri for Mobberi.

Institutionerne har taget metoderne til sig og får løbende støtte til at holde fast i programmet. .

Fri for Mobberi bygger på medmenneskelige værdier som tolerance – respekt – omsorg – og mod. Værdier som institutionerne også arbejder med blandt andet gennem inklusion og læring.