"Famly" er Fredensborg Kommunes dagtilbuds APP til forældre og personale.

Med "Famly" kan du som forælder se billeder fra institutionerne, skrive med de andre forældre, melde sygdom og ferie og modtage beskeder fra de institutioner dine børn går i.

Med en "Famly-profi"l kan du følge alle dine børn, om de går i dagpleje, vuggestue, fritidshjem eller fritidsklub i Fredensborg Kommune.

Næsten alle selvejende institutioner bruger også "Famly".

"Famly's" overordnede mål er at frigive mere tid til børnene og gøre det nemmere for den travle familie at følge med i hverdagen i institutionen - i sidste ende at skabe et tættere forhold mellem hjem og institution.

"Famly's" mange administrative redskaber frigiver også mere tid til børnene og hjælper til med at sørge for, at institutionerne kan planlægge dagen.  


"Famly" er udviklet i tæt samarbejde med en lang række danske daginstitutioner over de seneste år. Med erfaring fra institutionerne har "Famly" bygget et værktøj, som passer ind i institutionens hverdag.