Alle kommunens daginstitutioner tilbyder madordninger med sund økologisk mad til børn produceret af fagpersonale i store fælleskøkkener.
Personalet har fokus på at holde et lavt sukkerindhold i alle menuer.

I Fredensborg Kommunes dagtilbud tilbydes sunde madordninger. 

Alle institutioner arbejder med at bruge økologiske råvarer i madlavningen. Den seneste undersøgelse viser at maden i vuggestuer og børnehaver er 75% økologisk.

Det siger loven om fleksibel frokostordning

Herunder finder du spørgsmål og svar om den kommunale frokostordning.

Hvad er en frokostordning?
En frokostordning er et udtryk for den mad og drikke, som bliver serveret for børnene ved frokosttid.

Hvad koster frokostordningen?
I 2020 koster frokostordningen 693 kr. pr. barn om måneden. Taksten er den samme for vuggestuebørn og børnehavebørn. 

Er der søskendetilskud og fripladstilskud?
Ja, den kommunale frokostordning er omfattet af søskendetilskud og fripladstilskud.

Kan man fravælge frokostordningen?
Ja, institutionen kan samlet set fravælge frokostordningen. Som enkeltperson er det ikke muligt at fravælge frokostordningen.

Gælder frokostordningen alle børn?
Ja. Ordningen gælder alle børn, medmindre der er tale om lægedokumenteret allergi med krav om særligt vanskeligt tilberedt kost, som institutionen ikke kan fremstille.

Er der forskel på reglerne for institutioner og område-ledelser?
Ja. I en ganske almindelig institution har forældrebestyrelsen bemyndigelse til at fravælge frokostordningen på institutionens vegne. Det er oplagt, at det eventuelle fravalg sker på baggrund af en dialog med de øvrige forældre.
I en områdeinstitution er det et flertal af forældrene i det enkelte børnehus, der kan fravælge frokostordningen på vegne af børnehuset.

Er der alternativer til den kommunale frokostordning?
Ja. Det er også en mulighed på egen hånd at etablere en madordning, som ikke har noget med kommunen at gøre. Sådanne alternative løsninger er ikke omfattet af søskendetilskud og fripladstilskud.

Hvornår kan man vælge om igen?
Loven sikrer, at beslutningen kan laves om på dagtilbuddets vegne minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år.

Hvor får jeg mere at vide?
Du kan læse mere her på hjemmesiden, og er naturligvis altid velkommen til at henvende dig til Pladsanvisningen på pladsanvisningen@fredensborg.dk

 

Når børn i Fredensborg Kommunes vuggestuer og børnehaver sætter tænderne i grovboller, gulerødder, laksesalat eller havregryn, er det i højere og højere grad økologisk.


Vi sætter i gennemsnit 75 procent økologisk mad på bordet.

Mange institutioner har anlagt køkken- og nyttehaver, hvis afgrøder ender på børnenes frokostbord. Børnene deltager aktiv i arbejdet med at passe haverne og får derigennem et godt indblik i, hvordan planter og grøntsager spirer og finder vej fra jord til bord.