Fra 2016 til 2019 gennemføres der på dagtilbudsområdet  et større strategisk projekt, Sproggaven.

Baggrunden for projektet er bl.a. forskning, der viser, at en tidlig pædagogisk sprogindsats i supplement til børns sprogindlæring derhjemme kan være af afgørende betydning for børns muligheder senere i livet.