Fra 2016 til 2019 gennemføres der på dagtilbudsområdet  et større strategisk projekt, Sproggaven.

Baggrunden for projektet er bl.a. forskning, der viser, at en tidlig pædagogisk sprogindsats i supplement til børns sprogindlæring derhjemme kan være af afgørende betydning for børns muligheder senere i livet.

Til arbejdet med den udvidede dialogiske læsning er der udvalgt 13 bøger, der tilsammen udgør Sproggavens bogkanon.

De 13 bøger er aldersopdelt med 2-3 bøger pr. alder. Med alder menes der ikke biologisk alder, men sprogalder for i arbejdet at imødekomme, at nogle børn i deres sproglige udvikling befinder sig et andet sted end dér, hvor deres biologiske alder tilsiger dem at være. På den måde sikres det, at der arbejdes med børnene på en måde, der ligger indenfor deres zone for nærmeste udvikling.


1-2 år

 • Letén, Mats: Kaj har fine støvler. Gyldendal. 2000 (ISBN: 9788700209923)
 • Harild, Kirsten Sonne: Willi skal i bad. Gyldendal. 2010 (ISBN: 9788702087697)

2-3 år

 • Hastrup, Hanne: Godmorgen Cirkeline. Høst & Søn. 2011 (ISBN: 9788763818131)
 • Koppens, Judith: Mila og monstrene. Turbine. 2014 (ISBN: 9788771416145)
 • Holzwarth, Werner: Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved. Høst & Søn. 2002 (ISBN: 9788714195854)

3-4 år

 • Mogensen, Jan: Den store eventyrbog, ’Guldlok og de tre bjørne’. Alvilda. 2012 (ISBN: 9788771052688)
 • Raab, Brigitte: Jeg kan altså ikke sove. Lamberth. 2002 (ISBN: 9788778683793)
 • Mathiesen, Egon: Mis med de blå øjne. Gyldendal. 2000 (ISBN: 9788701544313)

4-5 år

 • Møller, Flemming Quist: Cykelmyggen Egon. Gyldendal. 2006 (ISBN: 9788702046984)
 • Rørvik, Bjørn F.: De tre Bukke Bruse i Badeland. Høst & Søn. 2013 (ISBN: 9788763830867)
 • Lindgren, Astrid: Kender du Pippi Langstrømpe? Carlsen. 2002 (ISBN: 9788756283984)

5-6 år

 • Andersen, H. C.: Børnenes H. C. Andersen, ’Den grimme ælling’. Carlsen. 2015 (ISBN: 9788711442807)
 •  Aakeson, Kim Fupz: Vitello er bagvendt. Gyldendal. 2009 (ISBN: 9788702069105)

Den særlige form for udvidet dialogisk læsning, der arbejdes med, er beskrevet mere generelt i en nedenstående håndbog.

Se håndbogen


Som udgangspunkt for udvælgelsen af bøgerne er der blevet udarbejdet udviklingsoversigter for såvel sproglig, som motorisk udvikling hos 0-6 årige børn. Udover at ligge til grund for bogudvælgelsen, ligger de også til grund for udarbejdelsen af den metodiske læsefolder, der er udviklet til hver bog.

Se oversigt over udvikling af sprogfærdigheder

Se oversigt over udvikling af motoriske færdigheder 

 

Som supplement til det øvrige materiale er der produceret tre undervisningsfilm, som hver omhandler én af de tre faser i den udvidede dialogiske læsning, 

 • den første fase ’Læs og lyt’,
 • den anden fase ’Læs og snak’ og
 • den tredje og sidste fase ’Læs og leg’.

Filmene skal illustrere, hvordan den udvidede dialogiske læsning med afsæt i Sproggavens materialer kan udfolde sig i konkrete situationer.

Således illustreres også, hvordan Sproggavens materialer kan tilpasses arbejdet med en bestemt børnegruppe, og hvorledes det pædagogiske personales kompetencer kan bringes i spil i tilpasningsprocessen.

Nedenfor finder du de tre film.Som led i projekt Sproggaven gennemføres der hvert år i projektperioden et aktionslæringsforløb i de deltagende dagtilbud.

I 2016 er der i aktionslæringsforløbet blevet arbejdet intenst med metoden udvidet dialogisk læsning og de projektmaterialer, der er udviklet til at understøtte arbejdet med denne.

I 2017 er der i aktionslæringsforløbet blevet arbejdet målrettet med at bringe viden og erfaringer fra arbejdet med projekt Sproggaven i spil i hverdagens rutiner. 

Hverdagens rutiner optager en stor del af barnets tid i dagtilbud, og ved også at tænke projektarbejdet ind i hverdagens rutiner øges tiden til målrettet at understøtte barnets udvikling af sprog og literacy.

Derudover kan der skabes større sammenhæng imellem planlagte pædagogiske aktiviteter og hverdagens rutiner som forskellige læringsmiljøer for arbejdet med sprog og literacy. 

Endelig kan der skabes større sammenhæng imellem barnets udvikling af sprog og literacy i hhv. dagtilbud og hjem, da hverdagens rutiner også er forældrenes banehalvdel.

Til at illustrere hvordan der kan arbejdes med sprog og literacy i hverdagens rutiner, er der produceret en undervisningsfilm, som skal supplere det øvrige projektmateriale.

Se filmen herunder.

”Vi har kokkehuer på”, siger et børnehavebarn til pædagogen Tanya, da børnene leger restaurant i et af legepladsens legehuse. Ja, selvfølgelig har de det, når de er kokke! Andre børn er tjenere og tager mod bestillinger, og en skriver menuen på en tavle på væggen. Mad og drikke betales med de træmønter, som børn og pædagoger sammen har produceret en hel kasse af. 
Det er ikke bare rolleleg, men sprogligt og kognitivt udviklende rolleleg – godt hjulpet på vej af få, selvproducerede genstande – skilte, tavler og legepenge. 

Vi er i Østervejs Børnehus i Fredensborg. Her har pædagogerne ligesom i alle andre kommunale dagtilbud i Fredensborg Kommune arbejdet med at udvikle deres praksis under overskriften ”leg og literacy”. Leg og literacy er årets tema i det flerårige projekt Sproggaven, som man kan læse mere om andetsteds på hjemmesiden. 

Nu er der lavet en lille film, der handler om, hvordan pædagogerne i børnehuset har taget udgangspunkt i børnenes rollelege og understøttet dem med meget enkle midler for at skabe et stimulerende literacymiljø på legepladsen. 

Børnene leger på livet løs – hjulpet godt på vej af pædagogerne, der sørger for at alle kommer med i legefælleskabet. 


Ønsker du yderligere information om projektarbejdet, kan du kontakte projektleder i Fredensborg Kommune, Susann Søholt på  suss@fredensborg.dk eller ring på  72 56 55 51 eller til Lotte Mosbæk på lomo@fredensborg.dk eller ring på 72 56 22 87 

Ønsker du information om metoden udvidet dialogisk læsning, kan du kontakte læsekonsulent i Fredensborg Kommune, Marianne Aaen Thorsen på mtho@fredensborg.dk eller på  72 56 22 77

Både Fredensborg Bibliotekerne og Nationalt Videncenter for Læsning er tætte samarbejdspartnere.

Endvidere er der etableret samarbejdsflader til kommunens sundhedspleje og tale-/hørepædagoger.

Der arbejdes også på at skabe samarbejde med kommunens folkeskoler omkring en videreførelse af arbejdet ind i overgangen fra børnehave til SFO og skole. Endelig er der indledt samarbejde med NOTA og VUC Nordsjælland omkring dét at gøre projektmaterialet tilgængeligt for personer med læsevanskeligheder.

Tre fonde har valgt at støtte projektet, hhv. Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger, TrygFonden og LB Fonden.

Med projektet sættes der ind ift. det pædagogiske personales rolle som sproggivere i 0-6 års dagtilbud. Dette sker med afsæt i arbejdet med en særlig form for udvidet dialogisk læsning, der supplerer mere traditionel dialogisk læsning med forskellige andre forskningsbaserede metoder. Endvidere sættes der ind ift. samarbejdet med forældre omkring børns sprogindlæring.

Med sit metodiske afsæt er det forventningen, at der vil ske en markant forbedring af 0-6 årige børns færdigheder sprogfærdigheder og literacy-kompetencer, dvs. deres evne til at forstå og anvende talesproget og forskellige slags skriftlige tegn.

Projektet er forankret i Center for Skole og Dagtilbud.

I projektet deltager alle kommunale og selvejende 0-6 års institutioner samt en enkelt puljeinstitution i Fredensborg Kommune.


Projektarbejdet er beskrevet i en projektbeskrivelse, der opdateres løbende i takt med at projektet tager form og videreudvikles.

Se projektbeskrivelse Sproggaven