Om UU-vejledning (Ungdommens Uddannelses-vejledning)
Vi vejleder unge fra grundskolens 7. klasse til 29 år i overgangen til en ungdomsuddannelse. På kommunens folkeskoler varetager vores grundskolevejledere ligeledes undervisningen i Uddannelse og Job fra 6. til 9. klasse.
UU-Øresund er tilknyttet et nationalt system, så vi modtager oplysninger fra uddannelsesstederne, når en ung falder fra på en ungdomsuddannelse.

Vi opsøger alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, for at tilbyde vejledning.

Kontakt os
Find din vejleder
UnoUng login
Telefon: 72 56 50 00
Mail: social@fredensborg.dk

 

I løbet af din skoletid fra 6.-10. klasse skal du igennem undervisning og forskellige andre aktiviteter, der forbereder dig til dit valg af ungdomsuddannelse.

I 6. klasse modtager du endnu ikke vejledning men undervisning i Uddannelse og Job.
Fra 7.-10. klasse modtager du kollektiv vejledning (dvs. vejledning for større grupper eller din klasse), undervisning i Uddannelse og Job, og du skal deltage i en række øvrige aktiviteter, som du kan læse mere om under de forskellige klassetrin.

Hvis du har særlige behov for vejledning, vil du også modtage individuelle vejledningsforløb, som skal hjælpe dig med at blive afklaret omkring uddannelsesvalg og gøre dig uddannelsesparat. I venstremenuen finder du meget mere information om, hvilke vejledningsaktiviteter du skal igennem på de forskellige klassetrin.

 

Er du mellem 15 og 29 år og uden ungdomsuddannelse? Så hjælper vi dig til at blive afklaret omkring dine uddannelsesønsker og -muligheder.

Ring, sms eller mail til os og aftal en tid til samtale.

I et vejledningsforløb drøfter vi blandt andet:

  • Dine uddannelsesønsker og –muligheder
  • Jobmuligheder efter endt uddannelse
  • Om du vil i praktik for at blive mere afklaret omkring uddannelsesvalg
  • Hvordan din økonomi kan se ud under og efter uddannelse
  • Hvor du kan søge yderligere oplysninger vedr. bolig under uddannelse

Du vil automatisk blive kontaktet af en UU-vejleder mindst to gange om året, så længe du ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Men du er altid velkommen til selv at kontakte os, så snart du har brug for det. Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse og har brug for uddannelsesvejledning, skal du kontakte Studievalg København.

Uden job og uddannelse
Hvis du modtager offentlig forsørgelse og endnu ikke har en ungdomsuddannelse, kan UU-Øresund og din kommunes jobcenter i samarbejde hjælpe dig i gang med et uddannelsesforløb. Kontakt en af vores vejledere for at høre nærmere.

Hvis du går i specialskole eller specialklasse, kan UU-Øresund tilbyde dig særlige vejlednings- og uddannelsesforløb.
Vi tager hensyn til hele din livssituation og ser på hvilke uddannelses- og erhvervs muligheder der er for dig.

Vi arbejder tæt sammen med dine forældre og fagpersoner som socialrådgivere, psykologer og konsulenter. Vores fælles opgave er at sørge for, at du på udskolingstidspunktet har en plan for uddannelses- eller jobmuligheder.

Kontakt en af vores specialvejledere og hør mere om dine muligheder.

EGU er en 2-årig grunduddannelse for unge, som ønsker en praktisk uddannelse med tæt vejledning og støtte.
Formålet er at unge udvikler personlige, social og faglige kompetencer til at fortsætte i kompetencegivende uddannelse eller klare sig på arbejdsmarkedet. Du skal visiteres til uddannelsen hvilket vil sige, at man ikke selv kan tilmelde sig uddannelsen.

Klik her for at læse mere om EGU

 

STU (Særligt Tilrettelagt  Ungdomsuddannelse)
Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.  En STU varer som regel 3 år og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, fx praktikophold i virksomheder og institutioner.

Målet med en STU er at klæde dig bedst muligt på til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. Samtidig kan en STU være springbræt til en uddannelse og/eller et arbejde – evt. i mere beskyttede rammer. En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet netop tager afsæt i og hensyn til dine interesser, kompetencer og behov. Ungdomsuddannelsen skal være et planlagt og koordineret forløb, hvor målet er at du skal udvikle dig. Der er altså ikke to uddannelser, der er ens.

Du skal visiteres til uddannelsen hvilket vil sige, at man ikke selv kan tilmelde sig uddannelsen. Man skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder.

 

Der findes en del efterskoler der er for unge med særlige behov
På en sådan efterskole er undervisningen tilrettelagt, så den passer til den gruppe af unge, der går på efterskolen. Det kan fx være, at skolen tilbyder specialundervisning på små hold. Der er også en del af specialefterskolerne, som tilbyder mange praktiske fag og har dyr eller landbrug.

En efterskole er en kostskole, og det betyder, at du bor på skolen fra mandag til fredag og kun er hjemme hos din familie i weekenden og i ferierne. Du har et værelse på efterskolen, og du spiser alle måltider sammen med de andre unge på efterskolen. Undervisningen og det praktiske arbejde foregår i dagtimerne, og ofte er der også aktiviteter om aftenen.

Læs mere om efterskoler

Efterskole.dk

 

Støtte på ungdomsuddannelserne
Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS), der kan hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse i lighed med andre elever/studerende.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Herunder kan du læse meget mere om dine muligheder for støtte og hvordan du søger:

Undervisningsministeriets side om Specialpædagogisk Støtte

UddannelsesGuiden

 

 

Hvis du er ved at afslutte din grundskole og skal til at begynde på en ungdomsuddannelse, kan du få tilbudt en mentor gennem UU-Øresund.
Målet er at det bliver lettere for dig at påbegynde din nye uddannelse og holde fast i dit uddannelsesvalg.
Mentoren støtter dig således i overgangsperioden ved at være bindeled mellem dig og din uddannelse og hjælpe dig, hvis du skulle få problemer på din uddannelse.