Om UU-vejledning (Ungdommens Uddannelses-vejledning)
Vi vejleder unge fra grundskolens 7. klasse til 29 år i overgangen til en ungdomsuddannelse. På kommunens folkeskoler varetager vores grundskolevejledere ligeledes undervisningen i Uddannelse og Job fra 6. til 9. klasse.
UU-Øresund er tilknyttet et nationalt system, så vi modtager oplysninger fra uddannelsesstederne, når en ung falder fra på en ungdomsuddannelse.

Vi opsøger alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, for at tilbyde vejledning.

Kontakt os
Find din vejleder
UnoUng login
Telefon: 72 56 50 00
Mail: social@fredensborg.dk

 

I løbet af din skoletid fra 6.-10. klasse skal du igennem undervisning og forskellige andre aktiviteter, der forbereder dig til dit valg af ungdomsuddannelse.

I 6. klasse modtager du endnu ikke vejledning men undervisning i Uddannelse og Job.
Fra 7.-10. klasse modtager du kollektiv vejledning (dvs. vejledning for større grupper eller din klasse), undervisning i Uddannelse og Job, og du skal deltage i en række øvrige aktiviteter, som du kan læse mere om under de forskellige klassetrin.

Hvis du har særlige behov for vejledning, vil du også modtage individuelle vejledningsforløb, som skal hjælpe dig med at blive afklaret omkring uddannelsesvalg og gøre dig uddannelsesparat. I venstremenuen finder du meget mere information om, hvilke vejledningsaktiviteter du skal igennem på de forskellige klassetrin.

 


Allerede i 6. klasse vil du møde din UU-vejleder. Her skal du nemlig have undervisning i faget Uddannelse og Job, og det er din UU-vejleder, der underviser. Du skal have 12 lektioner i Uddannelse og Job. Her vil din UU-vejleder blandt andet præsentere dig for de forskellige uddannelsesmuligheder, der er efter 9. klasse, og I vil komme ind på emner omkring job og erhverv.

I løbet af din udskoling vil du se meget mere til din UU-vejleder, når du fortsat skal have undervisning i Uddannelse og Job og deltage i vejledningsaktiviteter.
Din vejleder vil skrive mere om indholdet af Uddannelse og Job på forældre- og elevintra.

 


Undervisningen i Uddannelse og Job fortsætter i 7. klasse, så her vil du se mere til din UU-vejleder.
Du skal have 12 lektioner i Uddannelse og Job. Din UU-vejleder vil præsentere dig for de forskellige uddannelsesmuligheder, der er efter 9. klasse samt fortælle dig om job og erhverv.

Du kommer til at gennemgå følgende hovedtemaer:
•    Det personlige valg
•    Informationssøgning
•    Ungdomsuddannelserne
•    Arbejdsmarkedet
•    Din vejleder vil skrive mere om indholdet af Uddannelse og Job på forældre- og elevintra.

7. klasse Vejledning
I 7. klasse modtager du kollektiv vejledning – det vil sige gruppe- eller klassebaserede vejledningsaktiviteter – som skal hjælpe dig med at forberede dig til valg af ungdomsuddannelse. Her vil du blive udfordret på din forestilling om uddannelse og job, så du kan træffe et velovervejet valg.
I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt nedenfor. De kommer til at hænge tæt sammen med den undervisning, du modtager i det obligatoriske fag Uddannelse og Job.
I den kollektive vejledning skal indgå:
•    Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder
•    Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
•    Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og e-Vejledningen
•    Orientering om hele uddannelsessystemet.

 


Din UU-vejleder underviser dig i det obligatoriske fag Uddannelse og Job. Det skal give dig en bedre forståelse af hvad du kan og vil, og du lærer mere om uddannelsessystemet. Desuden skal du arbejde med emner inden for arbejdsmarkedet. Du kommer også til at beskæftige dig med iværksætteri, arbejdsmiljø og meget andet.

Hovedemnerne i undervisningen er:
•    Det personlige valg
•    Fra uddannelse til job
•    Arbejdsliv

8. klasse - vejledning
I 8. klasse kommer du til at beskæftige dig en del med det at vælge uddannelse. Du skal fortsat deltage i kollektiv vejledning. Kollektiv vejledning er gruppe- eller klassebaserede vejledningsaktiviteter, som skal hjælpe dig med at forberede dig til valg af ungdomsuddannelse. Her vil du blive udfordret på din forestilling om uddannelse og job, så du kan træffe et velovervejet valg.

I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt nedenfor. De kommer til at hænge tæt sammen med den undervisning, du modtager i det obligatoriske fag Uddannelse og Job.

I den kollektive vejledning skal indgå:
•    Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder
•    Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
•    Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og e-Vejledningen
•    Orientering om hele uddannelsessystemet
•    Har du en eller flere årsager særlige behov for vejledning, vil du modtage tilbud om individuelle vejledningsforløb med din UU-vejleder.

8. klasse - vejledningsaktiviteter

INTRODUKTIONSKURSER
På 8.klassetrin kaldes besøgene på ungdomsuddannelserne for introduktionskurser. Introduktionskursernes formål er at præsentere dig for uddannelsessystemet på en praktisk måde og introducere dig for de muligheder, der findes. Introduktionskurserne foregår som en klasseaktivitet. Du kommer til at være en dag på 4 forskellige ungdomsuddannelser. Du kommer til at være på både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

UDDANNELSESBESØG OG SKILLS
I starten af 8. klasse vil du og en af dine lærere besøge en erhvervsuddannelse. I kommer til at høre om, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvad man kan bruge den til. I kommer også til at deltage i en konkurrence. Måske kommer I også til at besøge eventen Skills i Bella Centreret til januar, hvor I kan opleve dygtige elever fra erhvervsuddannelserne konkurrere i at blive Danmarksmester i deres fag og komme videre til verdensmesterskaberne. Her får grundskoleelever også mulighed for at blive aktivt inddraget i arrangementet, idet man kan prøve forskellige håndværksfag og deltage i små konkurrencer.

Læs mere om Skills for elever (link ikke aktivt) og Skills for forældre

SCOR FREMTIDEN
Du og din klasse kommer på uddannelsesmessen Scor Fremtiden, som finder sted omkring 1. oktober. Her kan du besøge standen og møde elever, lærere og vejledere fra ungdomsuddannelser, efterskoler, produktionsskoler m.m. Der er også aftenåbent en af dagene for dig og dine forældre.

8. KLASSE - ER DU UDDANNELSESPARAT?
I 8. klasse skal du angive om du vil søge ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. Klasse. Din skole og UU-vejlereden vurderer om du vil være uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse efter 9/10. klasse. Af hensyn til dig starter den proces allerede i 8. klasse.

Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat, skal skolen og din UU-vejleder lægge en plan for, hvordan du bedst kan hjælpes til at blive uddannelsesparat. Det gøres i et samarbejde med skolen, dig og dine forældre.
Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-8-klasse

 


Når du går i 9. klasse bliver du fortsat undervist af din UU-vejleder i det obligatoriske fag Uddannelse og job. Det skal give dig en bedre forståelse af hvad du kan og vil, og du lærer mere om uddannelsessystemet. Desuden skal du arbejde med emner inden for arbejdsmarkedet. Du kommer også til at beskæftige dig med iværksætteri, arbejdsmiljø og meget andet.
Hovedemnerne i undervisningen er de samme tre emner, som du har arbejdet med i 8. klasse:
•    Det personlige valg
•    Fra uddannelse til job
•    Arbejdsliv

9. KLASSE - VEJLEDNING
I 9. klasse modtager du fortsat kollektiv vejledning – det vil sige gruppe- eller klassebaserede vejledningsaktiviteter –  som skal hjælpe dig med at forberede dig til valg af ungdomsuddannelse. Her vil du blive udfordret på din forestilling om uddannelse og job, så dit endelige valg sker på et reflekteret og oplyst grundlag. I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt nedenfor. De kommer til at hænge tæt sammen med den undervisning du modtager i det obligatoriske fag Uddannelse og Job.

I den kollektive vejledning indgår:

  • indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder
  • vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
  • introduktion til at arbejde med den nationale vejledningsportal, uddannelsesguiden ug.dk og eVejledningen
  • orientering om hele uddannelsessystemet

I forbindelse med vejledningsaktiviteterne vil du også møde unge, som går på forskellige ungdomsuddannelser (ung-ungvejledning) og der vil være en uddannelsesaften for dig og dine forældre, hvor I kan møde vejledere, lærere og unge fra alle typer ungdomsuddannelse og 10. klassetilbud.

Har du en eller flere årsager særlige behov for vejledning, vil du modtage tilbud om individuelle vejledningsforløb med din UU-vejleder.

Individuel vejledning
UU-Øresund giver individuel og eller gruppevejledning til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

UU-vejlederen tager udgangspunkt i dine særlige behov for vejledning. Vejlederen arbejder sammen med din skole og måske andre (det kan være psykologen, læsevejleder eller andre). Formålet er at hjælpe dig med at blive uddannelsesparat.

9. KLASSE - SKILLS
Skills er det årlige Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne. Hvert år har alle grundskoleelever fra 8.-10. klasse mulighed for at besøge eventen og opleve dygtige elever fra erhvervsuddannelserne konkurrere i at blive Danmarksmester i deres fag og komme videre til verdensmesterskaberne. Som grundskoleelev har man også mulighed for at blive aktivt inddraget i arrangementet, idet man kan prøve forskellige håndværksfag og deltage i små konkurrencer.

Skills er ikke en obligatorisk vejledningsaktivitet i 9. klasse. Men ved deltagelse i eventen får du et anderledes og inspirerende indblik i, hvilke kompetencer og talenter man kan udvikle via en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
Læs mere om Skills for elever og Skills for forældre

9. KLASSE - PRAKTIK      
Din skole bestemmer om alle elever i 9. klasse kan komme i praktik. Det er frivilligt om du ønsker at deltage i praktik. Hovedreglen er at du selv skaffer din praktikplads. Praktikken varer 1 uge. Der er regler for om du får din transportudgift refunderet.

Se praktikfolder for mere information og inspiration

Se praktikseddel

9. KLASSE - UDDANNELSESPLAN
Alle unge i 9. klasse skal lave en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er en del af den ansøgning, som du skal sende til den uddannelsesinstitution, du søger optagelse på efter 9. eller 10. klasse. Den er samtidig et vigtigt hjælpeværktøj for dig når du skal blive mere afklaret omkring uddannelsesønsker.
I Uddannelsesplanen skal du præsentere dig selv og blandt andet fortælle om dine overvejelser i forbindelse med dit uddannelsesvalg. Du skal beskrive dine stærke og svage sider og angive, hvilke faglige mål du har med din uddannelse.

TIDSFRIST: Er du erklæret uddannelsesparat, har du og dine forældre sammen ansvaret for at uddannelsesplanen er udfyldt senest 1. marts.
Det sker på www.optagelse.dk
Du og dine forældre kan sammen læse meget mere om uddannelsesplan på UddannelsesGuiden.

9. KLASSE ANSØGNING TIL UNGDOMSUDDANNELSE ELLER 10. KLASSE
Senest 1. marts skal din ansøgning sendes til din 1.prioritet. Dette foregår på optagelse.dk.

Hvis du er erklæret uddannelsesparat, skal du sammen med dine forældre selv sørge for at søge. UU-Øresund vil i den kollektive vejledning gennemgå, hvordan du gør, og for forældre vil der i februar måned blive afholdt work-shops.

Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat vil din UU-vejleder hjælpe dig og dine forældre med ansøgningen.

 

I løbet af 10. klasse skal du have fundet ud af, hvad du vil bagefter. Du kommer derfor til en eller flere vejledningssamtaler. Her vil der blive snakket om dit brobygningsønske og uddannelsesønske.

Samtalerne danner også baggrund for den uddannelsesparatheds-vurdering, du skal have for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

På mange 10. klasseskoler kommer vejlederen også ud i klasserne for at udbrede kendskabet til ungdomsuddannelser og for at hjælpe ved din endelige tilmelding til ungdomsuddannelse.

10. KLASSE - BROBYGNING

I 10. klasse skal du deltage i obligatorisk brobygningforløb. Det vil sige, at du skal besøge mindst èn ungdomsuddannelse. Et brobygningsforløb kan vare fra 2 til 10 dage.

Hensigten med brobygningen er at give dig et bedre grundlag for at foretage det endelige valg af ungdomsuddannelse. Du kommer ud og oplever miljøet og undervisningen på uddannelsen og får mulighed for at tale med elever og lærere.

Brobygningen kan foregå som:
•dele af et grundforløb på en erhvervsuddannelse
•dele af en gymnasial uddannelse (hf, hhx, htx og stx)

Vejlederen hjælper dig med at finde ud af, hvilken eller hvilke ungdomsuddannelser du skal besøge og kan også hjælpe dig med tilmelding.


10. KLASSE - UDDANNELSESPLAN
Alle unge i 10. klasse skal lave en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er en del af den ansøgning, som du skal sende til den uddannelsesinstitution, du søger optagelse på efter 10. klasse. Den er samtidig et vigtigt hjælpeværktøj for dig når du skal blive mere afklaret omkring uddannelsesønsker.

I Uddannelsesplanen skal du præsentere dig selv og blandt andet fortælle om dine overvejelser i forbindelse med dit uddannelsesvalg. Du skal beskrive dine stærke og svage sider og angive, hvilke faglige mål du har med din uddannelse.

TIDSFRIST: Er du erklæret uddannelsesparat, har du og dine forældre sammen ansvaret for at uddannelsesplanen er udfyldt senest 1. marts. Det sker på www.optagelse.dk. Er du ikke erklæret uddannelsesparat, hjælper din UU-vejleder hjælpe dig og dine forældre med at udfylde uddannelsesplanen.

Du og dine forældre kan læse meget mere på UddannelsesGuiden. https://www.ug.dk/hvadskaldusomforaelder/uddannelsesplan-i-9-og-10-klasse

10. KLASSE - PRAKTIK
Du har også mulighed for at komme i praktik i løbet af 10. klasse. Der er som regel ikke en fast praktikuge, så det er noget du aftaler i samarbejde med skolen, din vejleder og dine forældre.

Download praktikfolder (sendt med )for at hente mere information og inspiration.

Download praktikseddel. (Sendt med)

10 KL. - ANSØGNING TIL UNGDOMSUDDANNELSE
Senest 1. marts skal din ansøgning sendes til din 1.prioritet. Dette foregår i optagelse.dk. Hvis du er erklæret uddannelsesparat, skal du sammen med dine forældre selv sørge for at søge. UU-Øresund vil i den kollektive vejledning gennemgå, hvordan du gør.

Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat vil din UU-vejleder hjælpe dig og dine forældre med ansøgningen.

Læs mere om ansøgning til ungdomsuddannelser på UddannelsesGuiden https://www.ug.dk/hvadskaldusomforaelder/uddannelsesplan-i-9-og-10-klasse

 

Er du mellem 15 og 29 år og uden ungdomsuddannelse? Så hjælper vi dig til at blive afklaret omkring dine uddannelsesønsker og -muligheder.

Ring, sms eller mail til os og aftal en tid til samtale.

I et vejledningsforløb drøfter vi blandt andet:

  • Dine uddannelsesønsker og –muligheder
  • Jobmuligheder efter endt uddannelse
  • Om du vil i praktik for at blive mere afklaret omkring uddannelsesvalg
  • Hvordan din økonomi kan se ud under og efter uddannelse
  • Hvor du kan søge yderligere oplysninger vedr. bolig under uddannelse

Du vil automatisk blive kontaktet af en UU-vejleder mindst to gange om året, så længe du ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Men du er altid velkommen til selv at kontakte os, så snart du har brug for det. Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse og har brug for uddannelsesvejledning, skal du kontakte Studievalg København.

Uden job og uddannelse
Hvis du modtager offentlig forsørgelse og endnu ikke har en ungdomsuddannelse, kan UU-Øresund og din kommunes jobcenter i samarbejde hjælpe dig i gang med et uddannelsesforløb. Kontakt en af vores vejledere for at høre nærmere.

Via nedenstående portaler kan du hente nyttig information og inspiration til valg af ungdomsuddannelse:

UddannelsesGuiden  
Copenhagen Skills    
Erhvervsuddannelser   
VUC       
Produktionsskole   
Andre uddannelser  
Praktikpladsen   
E-vejledning       

 

Hvis du går i specialskole eller specialklasse, kan UU-Øresund tilbyde dig særlige vejlednings- og uddannelsesforløb.
Vi tager hensyn til hele din livssituation og ser på hvilke uddannelses- og erhvervs muligheder der er for dig.

Vi arbejder tæt sammen med dine forældre og fagpersoner som socialrådgivere, psykologer og konsulenter. Vores fælles opgave er at sørge for, at du på udskolingstidspunktet har en plan for uddannelses- eller jobmuligheder.

Kontakt en af vores specialvejledere og hør mere om dine muligheder.

EGU er en 2-årig grunduddannelse for unge, som ønsker en praktisk uddannelse med tæt vejledning og støtte.
Formålet er at unge udvikler personlige, social og faglige kompetencer til at fortsætte i kompetencegivende uddannelse eller klare sig på arbejdsmarkedet. Du skal visiteres til uddannelsen hvilket vil sige, at man ikke selv kan tilmelde sig uddannelsen.

Klik her for at læse mere om EGU

 

STU (Særligt Tilrettelagt  Ungdomsuddannelse)
Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.  En STU varer som regel 3 år og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, fx praktikophold i virksomheder og institutioner.

Målet med en STU er at klæde dig bedst muligt på til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. Samtidig kan en STU være springbræt til en uddannelse og/eller et arbejde – evt. i mere beskyttede rammer. En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet netop tager afsæt i og hensyn til dine interesser, kompetencer og behov. Ungdomsuddannelsen skal være et planlagt og koordineret forløb, hvor målet er at du skal udvikle dig. Der er altså ikke to uddannelser, der er ens.

Du skal visiteres til uddannelsen hvilket vil sige, at man ikke selv kan tilmelde sig uddannelsen. Man skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder.

 

Der findes en del efterskoler der er for unge med særlige behov
På en sådan efterskole er undervisningen tilrettelagt, så den passer til den gruppe af unge, der går på efterskolen. Det kan fx være, at skolen tilbyder specialundervisning på små hold. Der er også en del af specialefterskolerne, som tilbyder mange praktiske fag og har dyr eller landbrug.

En efterskole er en kostskole, og det betyder, at du bor på skolen fra mandag til fredag og kun er hjemme hos din familie i weekenden og i ferierne. Du har et værelse på efterskolen, og du spiser alle måltider sammen med de andre unge på efterskolen. Undervisningen og det praktiske arbejde foregår i dagtimerne, og ofte er der også aktiviteter om aftenen.

Læs mere om efterskoler

Efterskole.dk

 

Støtte på ungdomsuddannelserne
Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS), der kan hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse i lighed med andre elever/studerende.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Herunder kan du læse meget mere om dine muligheder for støtte og hvordan du søger:

Undervisningsministeriets side om Specialpædagogisk Støtte

UddannelsesGuiden

 

 

Hvis du er ved at afslutte din grundskole og skal til at begynde på en ungdomsuddannelse, kan du få tilbudt en mentor gennem UU-Øresund.
Målet er at det bliver lettere for dig at påbegynde din nye uddannelse og holde fast i dit uddannelsesvalg.
Mentoren støtter dig således i overgangsperioden ved at være bindeled mellem dig og din uddannelse og hjælpe dig, hvis du skulle få problemer på din uddannelse.