Fredensborg Kommunes 10. klasse-tilbud ligger på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro:

10. klasseforløbet starter med at afdække elevernes individuelle faglige niveau og personlige ståsteder.
Grundforløbet har alene det formål at give eleven et målrettet og udbytterigt år, der sætter eleven i stand til at træffe rigtige valg for eleven selv.

Ungfredensborg tilbyder gratis fritidstilbud for alle fra 7. klasse til og med 17 år i Fredensborg Kommune.
Vi tilbyder fritidstilbud som ungdomsskolehold, ungdomsklubber, arrangementer og rejser.
Ungfredensborgs vision er, at alle kommunens unge har et udviklende fritidsliv, som de selv er medskabere af, og vi gør derfor meget ud af at involvere de unge i alle processer.