Hjemmebesøget finder senest sted, når barnet er 14 dage, hvis I har modtaget et tidligt besøg.

Besøgets indhold
Vi tager udgangspunkt i familiens behov, men besøget vil som regel indeholde følgende emner: dit barns måltider, vitaminer, forebyggelse af vuggedød / skævt kranium, PKU / hørescreening, helbredsundersøgelser / vaccinationer, udvikling / stimulation, søskende, daginstitution, forebyggelse af allergi / indeklima, forebyggelse af ulykker, sundhedsplejens tilbud, dit barns behov og signaler, pleje og hygiejne, forventninger til sundhedsplejen.

Jeres barn vil blive undersøgt, vejet og få målt længde og hovedomfang.

I vil få lejlighed til at fortælle om: graviditet / fødsel, tidl. ammeerfaring, søskende, og vi vil komme ind på, hvordan I har det, mors mad / hvile / vitaminer, amning / blødning, netværk og mødregruppe.

Relevant litteratur: sundhedscafeen, sprogudvikling, vaccinationer og helbredsundersøgelser, sundhedsvejen, madplanen, Sunde Børn.
Litteraturen er tilgængelig under vejledning - til det nyfødte barn og lille barn.

Besøgets maximale varighed: 1 ¼ time.