Herunder finder du tilbud fra sundhedsplejersken til dig og dit barn.

Derudover er der hver mandag sundhedscafé.
Her kan far, mor og barn mødes med andre forældre og samtidig få råd og vejledning hos sundhedsplejersken.

 

Er du gravid eller skal du snart være far?
Så glæder vi os til at byde dig velkommen i vor Sundhedscafé.
Her kan du møde de sundhedsplejersker, der arbejder i din bydel og få råd og vejledning i forhold til dit kommende barn og det at blive forældre. Der er også god mulighed for at tale med andre forældre med spædbørn og høre oplæg, der handler om børn.
Se under Sundhedscaféen.

Når du er gravid kan sundhedsplejersken tilbyde hjemmebesøg, hvis du har et særligt behov.
Når du giver samtykke til jordemoderen, får sundhedsplejen automatisk besked om din fødsel fra hospitalet og vil kontakte dig hurtigst muligt pr. telefon. Det er derfor vigtigt, at dit telefonnummer er opdateret på fødselsanmeldelsen.
Så husk at oplyse jordmoderen om ændringer vedrørende dit telefonnummer under din graviditet.

 

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg, etablering af mødregrupper og sundhedscafé

Hjemmebesøg
Når du er blevet forælder, kan du få besøg af en sundhedsplejerske.

Hjemmebesøgene følger barnets alder:

Tidligt besøg på 4-6. dagen efter fødsel, hvis du og dit barn er udskrevet fra hospitalet indenfor 72 timer fra fødslen.

Etableringsbesøg når barnet er mellem 7-14 dage gammel afhængig af om der er givet tidligt besøg.

Hjemmebesøg når barnet er ca. 4 uger gammel til førstegangsfødende

Hjemmebesøg, når barnet er ca. 8 uger. - Link til uddybning af forældresamtalen

Hjemmebesøg, når barnet er mellem 4 - 6 måneder.

Hjemmebesøg, når barnet er mellem 8 - 10 måneder.

Hvis du har adopteret et barn, har du også mulighed for at få besøg af sundhedsplejersken. Disse besøg planlægges ud fra dit behov og barnets alder.

Har du yderligere behov for råd og vejledning af sundhedsplejersken, er det muligt at få ekstra hjemmebesøg eller besøge sundhedsplejersken i hendes konsultation. Sundhedsplejerskens konsultation er beliggende i en daginstitution i hvert bysamfund.

Når dit barn er over et år, kan du altid genoptage kontakten til din sundhedsplejerske, hvis du har spørgsmål omkring dit barn.

Hvis du er i tvivl om, hvilken sundhedsplejerske du skal kontakte, så ring til sundhedsplejens administrative medarbejder.

Hvis du ønsker en anden sundhedsplejerske end den, du har fået tildelt, så ring eller skriv til den ledende sundhedsplejerske.

Mødregruppe
Du har mulighed for at deltage i en mødregruppe, som sundhedsplejersken opretter. Gruppen begynder, når dit barn er mellem et og tre måneder. Starttidspunktet afhænger af, hvor mange børn der bliver født i lokalområdet. Grupperne består af ca. seks mødre, der bor i samme bydel. Mødregruppen mødes første gang i Sundhedscaféen, hvor sundhedsplejersken kort vil introducere jer til hinanden. Derefter er I selv ansvarlige for den videre planlægning.

Har du lyst til at deltage i en mødregruppe, så tal med din sundhedsplejerske om dette.

Sundhedscafé
Du er meget velkommen i Sundhedscaféen, hvor du blandt andet kan møde bydelens sundhedsplejersker, møde andre forældre og høre oplæg, der vedrører børn.

Læs mere under Sundhedscaféen – vi glæder os til at møde dig.

Dit skolebarn har mulighed for at deltage i sundhedssamtaler og undersøgelser gennem af skoleforløbet.

Sundhedsplejersken bruger Skoleintra til at kommunikere med lærer, forældre og elever. Som forældre eller elev kan du derfor også benytte Skoleintra til at få kontakt til din skoles sundhedsplejerske.

Se under kontakt til sundhedsplejersken – hvem der er sundhedsplejerske på dit barns skole.

Børnehaveklasse
I børnehaveklassen tilbydes dit barn en sundhedssamtale, motorisk undersøgelse og måling af højde, vægt, syn og hørelse af sundhedsplejersken. Som forældre vil du blive inviteret med til sundhedssamtalen. Invitationen til sundhedssamtalen vil du modtage via Skoleintra.
Hvis der viser sig behov for undersøgelse og samtale med en læge, vil dette blive tilbudt af kommunallægen.

1. klasse
I 1. klasse tilbydes dit barn at blive målt og vejet af sundhedsplejersken – ved behov vil dit barn også få foretaget en syns- eller høreprøve.

5. klasse
I 5. klasse tilbyder sundhedsplejersken dit barn en sundhedssamtale og måling af højde, vægt og synsprøve.

8. klasse
I 8. klasse tilbyder sundhedsplejersken den unge en sundhedssamtale og måling af højde, vægt, syn, og hørelse, samt en drøftelse af erhvervsvalg i relation til elevens helbred.

Kommunallægen tilbyder ca. hvert skoleår børn/unge undersøgelse og samtale:
• på Kejserdal Skole
• på Møllevejens Skole
• i specialklasser på Endrupskole og Kokkedal Skole.

Ekstra samtaler og undersøgelser i skoleforløbet
Som forældre er du altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har spørgsmål eller har en bekymring omkring dit barns trivsel og sundhed.
Sundhedsplejersken kan tilbyde at tale med dig og / eller dit barn, hvis du eller dit barn har brug for det udover de planlagte sundhedssamtaler.
Hvis der viser sig et behov hos dit barn for en undersøgelse eller en samtale med en læge, så vil det være muligt at få en aftale med kommunallægen. Dette kan arrangeres gennem skolens sundhedsplejerske.

Journal
Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser, der udføres. Det er altid muligt for dig og at få aktindsigt i dit barns journal.