Sundhedscaféerne har åbent hver mandag fra 12-14. Her kan du mødes med andre forældre og udveksle erfaringer.

  • I Sundhedscaféen har du mulighed for at få en samtale med en sundhedsplejerske.
  • En gang om måneden er der oplæg i en af cafe'erne og efterfølgende drøftelse om relevante emner, der handler om børn.
  • Hvis du er gravid eller snart skal være far, så er du også meget velkommen.   

Læs mere om Sundhedscafeens arrangementer.

Sundhedsplejen annoncerer temaer i sundhedscaféen under begivenheder på sundhedsplejens facebookside www.facebook.com/sundhedsplejenfredensborgkommune

I sommerferien fra mandag den 29. juni til og med mandag den 3. august er sundhedscafeen kun åben i Nivå.

Fredensborg - Benediktevej 33  
Nivå - Nivå NU, Nivåhøj 55 

3. februar
17. februar - I Fredensborg: Parforhold og livet med børn. V/ pædagogiske vejledere Lizzi Gylling og Henrik Greffenberg
2. marts
16. marts
30. marts
13. april - 2. påskedag lukket
27. april
11. maj - I Nivå: Barnets sprogudvikling. V/ bibliotekar Maria Björnsdóttir og to sprogpædagoger
25. maj
8. juni
22. juni


 

 

 

 

 

 

 

Humlebæk: Teglgårdsvej 131, 3050 Humlebæk
Kokkedal: Egedal Medborgerhus, Byens Hus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal

27. januar
10. februar - Kun åbent i Nivå
24. februar
9. marts - Vi drøfter børns søvn
23. marts
6. april - Kun åbent i Nivå
20.april - I Kokkedal: Inspiration til rytmik, fagtesange og sanglege. V/ Musikskolen og bibliotekerne
4. maj
18. maj
1. juni - 2. pinsedag lukket
15. juni - I humlebæk: Vi drøfter syge børn. V/ sundhedsplejerske Maria Bjerre

Temaer - oplægget begynder kl. 12.30

17. februar i Fredensborg
Pædagogiske vejledere Lizzi Gylling og Henrik Greiffenberg kommer og drøfter parforholdet og livet med børn.

9. marts i Humlebæk og Kokkedal
Vi drøfter børns søvn.

20. april i Kokkedal
Musikskolen og bibliotekerne kommer og inspirerer til rytmik, fagtesange og sanglege.

11. maj i Nivå
Bibliotekar Maria Björndóttir og to sprogpædagoger kommer og fortæller om barnets sprogudvikling, og hvordan I kan stimulere jeres barns sprog.

15. juni i Humlebæk
Vi drøfter syge børn efter oplæg af sundhedsplejerske Maria Bjerre. Hvad kan man som forældre gøre, og hvornår skal man søge hjælp.