Her kan du læse om de mest almindelige smitsomme sygdomme. Desuden kan du læse om, hvad du selv kan gøre ved sygdom, og hvornår dit barn må møde i institution. Læs også Fredensborg Kommunes hygiejnevejledninger for både dagtilbud og skoler og kommunes forskning på området.

Forebyggelse af infektioner

Sygdom i hjemmet – hvad kan du selv gøre?
Hvad gør du/ I ved sygdom i hjemmet? 2014

Hvornår må mit barn møde i pasning eller skole efter sygdom?
Kommunen følger de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen skriver i bogen, Smitsomme sygdomme hos børn og unge 2013

Hvordan renser du et nyopstået sår?
Behandling af overfladiske sår, vejledning til forældre 2013

Hygiejne i dagtilbud og skoler
Fredensborg Kommunes vejledning omkring hygiejne i dagtilbud:
Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 2015

Sundhedsstyrelsen har skrevet en bog til landets daginstitutioner om:
Hygiejne, miljø og sikkerhed i daginstitution 2019

Fredensborg Kommunes vejledning omkring hygiejne i skoler, fritidshjem og fritidsklubber: Hygiejnevejledning for 6-17 årige 2013

Sygefravær
Der føres statistik over børn og elevers sygefravær i kommunen.
Daginstitutionsbørns sygefravær fremgår af den enkelte institutions hjemmeside.
Skoleelevers sygefravær fremgår af skolens kvalitetsrapport, som ligger på  skolens hjemmeside.

Forskning
Videnskabelig undersøgelse i kommunen om hvor ofte elever er syge i skolen, hvad de fejler og hvor ofte de vasker hænder i skoletiden.
Hvad fejler skoleelever, når de melder sig syge og hvor ofte vasker de hænder i skoletiden? 2008

Videnskabeligt forsøg i kommunen med obligatorisk håndvask 3 gange i skoletiden.
Håndvask i skoletiden nedsætter elevernes sygefravær 2010

Videnskabeligt forsøg i kommunen med obligatorisk hånddesinfektion 3 gange i skoletiden
Håndsprit, et brugbart supplement til håndvask i skolen 2012