Sundhedsplejens formål er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens tilbud er gratis og frivilligt.

I vores velkomstpjece til både småbørn og skoleelevers forældre kan du bl.a. læse om sundhedsvejen, vores facebook- og hjemmeside og hvorledes vi behandlinger personoplysninger. 

Velkommen til Fredensborg Kommunes sundhedspleje

 

Sundhedsplejerskens uddannelse
Sundhedsplejersker er særligt uddannet til at arbejde med sundhed hos familier med børn og unge.

Sundhedsplejersker er sygeplejersker, der har erfaring efter flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, her især erfaring med børn og familier.
Derudover har sundhedsplejersken taget en 1½ -årig specialuddannelse, der retter sig specielt mod at kunne støtte og vejlede børn, unge, gravide og forældre.

Hvem samarbejder sundhedsplejersken med
Sundhedsplejersken samarbejder først og fremmest med jer forældre. Efter aftale med jer, kan vi også samarbejde med andre faggrupper som eksempelvis jordemødre, hospitaler, praktiserende læger, dagtilbud, skoler, tandplejen, sagsbehandlere m.fl.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, men har som alle offentlige ansatte også en underretningspligt, hvis barnets udvikling er truet.

Hvordan arbejder sundhedsplejersken
Sundhedsplejersken arbejder i en kombineret ordning – det betyder at sundhedsplejersken både følger nyfødte og skolebørn. Således kan sundhedsplejersken, der besøger spæd- og småbørn i hjemmet være den samme, som er sundhedsplejerske på den skole, familiens børn benytter.

Sundhedsplejen er også konsulenter i kommunens dagpleje, dagtilbud og skoler.

Journalpligt og Kommuniker sikkert med din sundhedsplejerske:
Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser, der udføres. Sundhedsplejen bruger det elektroniske journalsystem Novax. På Sundhedsvejen.dk har du mulighed for at læse dit barns journal og se vægt- og længdekurver. Her kan du også skrive med din sundhedsplejerske via sikker mail. Ifølge EU´s persondataforordning af 25. maj 2018 skal du huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via Sundhedsvejen.dk.  Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse igennem Sundhedsvejen.dk.

Sms og mails er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med sundhedsplejen. 
Sms må gerne bruges i de tilfælde, hvor en aftale skal aflyses eller laves om, da denne besked ikke indeholder persondata.

Se sundhedsplejens serviceprofil for 2020 her

Forventninger til sundhedsplejerskens hygiejne herunder håndhygiejne
Sundhedsplejen har udarbejde hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste, 2017

 

Som sundhedspersoner har vi et stort ansvar for ikke at bringe smitte videre fra hjem til hjem. Derfor forventer vi, at I ringer afbud til os, hvis en af jer er blevet syg. I hjemmebesøget må vi have adgang til sæbe og et rent håndklæde for at kunne udføre håndvask før og efter vi undersøger jeres barn.

Jeres hjem er samtidig vores arbejdsplads, som skal være et sundt og sikkert sted. Dersom I måtte ryge beder vi om, at I ikke ryger under besøget, og at I har luftet ud før vi kommer.

Endvidere henstiller vi til, at diverse husdyr er lukket inde under vores besøg. Det vil også sikre, at vi ikke tager dyre-allergener med til andre familier, som måtte reagere på det.

Sundhedsplejen i Fredensborg kommune er på Facebook.
Her kan du læse om aktuelle emner og aktiviteter af interesse for småbørns familier.
Det er ikke muligt at skrive til os via Facebook.
Har du brug for at kontakte din sundhedsplejerske, kan du ringe, sende sms eller maile til hende.
www.facebook.com/sundhedsplejenfredensborgkommune