SSP og Opsøgende Team har en vigtig funktion i dagligdagen for børn, unge og familier i Fredensborg Kommune.
Medarbejderne fra Opsøgende Team arbejder tæt sammen med skolerne og kan ofte træffes der.

 • er hjælpsomme voksne, som unge kan tale  med
 • hjælper unge med at løse problemer og konflikter
 • motiverer unge til at skabe muligheder og forandringer i deres  liv
 • har et stort netværk, der kan hjælpe unge videre

Hvis du som ung har problemer eller bekymringer, eller hvis du som forælder eller myndighedsperson er bekymret for en ung, kan du kontakte Opsøgende Team, som gerne vil hjælpe dig.

 


Vi rådgiver borgere såvel som professionelle og samarbejdspartnere i spørgsmål omkring kriminalitetsforebyggelse, med fokus på de unges trivsel, og kan skabe brobygning til andre kommunale tilbud og muligheder.
 

 • Konfliktmægling.
 • Håndtering af borgerhenvendelser
 • Håndtering af henvendelser fra skoler og institutioner
 • Sparring omkring specifikke undervisningstemaer som alkohol og tobak, misbrug, netetik og konflikthåndtering
 • Deltagelse på forældremøder om emner som alkohol, tobak og netetik – herunder forældresamarbejde.
 • Facilitering af forældrenetværk
   

SSP koordinator Vicki Salberg 
mail vics@fredensborg.dk
telefon 25 42 18 14