Herunder kan du få kontaktoplysninger og mere viden om vores special-institutioner - specialbørnehaven Karlebo, Dyssegården, Johannes Hages Hus, Granbohus og Lindegården .

Lerbakkevej 3
2980 Kokkedal
Tlf. 72 56 53 34
- dagtilbud til børn i alderen 0 - 7 år med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Hjemmeside www.sbkarlebo.dk

Avderødvej 32 A
2980 Kokkedal
Tlf. 72 56 20 80
- botilbud for unge med behov for psykiatrisk specialbehandling.

Johannes Hages Allé 3
2990 Nivå
Tlf. 49 14 70 10
- socialpsykiatrisk botilbud for voksne psykisk syge eller med svær demens.

Ferie- og aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap i henhold til servicelovens § 52 stk. 3, nr. 5 i § 67 regi og § 84 stk.1.

Granbohus er fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Fredensborg og Jægerspris.

Se hjemmeside for Granbohus

Granbohus
Hillerødvej 43, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 40 04 10
e-mail granbohus@fredensborg.dk

Lindegården er et botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne, § 108. Der er 24 beboere i alderen 18 år og opefter.

Lindegården
Lindelyvej 6-8
3480 Fredensborg
Tlf. 48 46 06 00

Forstander Helle Petersen  
Direkte tlf.: 48 46 06 03
e-mail: hpet@fredensborg.dk

Tilsynsrapport 2017