Her kan du opskrive dit barn til daginstitution, dagpleje og SFO.
Bemærk der er en måneds udmeldelse fra daginstitution, dagpleje og SFO gældende fra den dato udmeldelse er foretaget i Digital Pladsanvisning.

Du kan også se, hvad det koster og læse om søskendetilskud, friplads og meget mere. 

Ved opskrivning i et af de fire børnehuse  - Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal  - kan du anføre i bemærkningsfeltet, hvilken institution / hus, du ønsker dit barn skal gå.

 

Dagtilbud og SFO  Bruttodrift-
udgifter 

Opkrævnings-procent

Tilskud pr. måned Egenbetaling Alder / klasse 
Bruttodriftsudgifter og egenbetaling i daginstitution / SFO i 2020
Dagpleje 12.548 25 %  9.411 3.137 0 - 2 årige 
Integrerede institutioner uden mad  13.672 25 %  10.524 3.418  0-2 årige 
Børnehaver og integrerede institutioner uden mad 6.264 25 % 4.698 1.566 3- 5 årige 
Skovlyset uden mad  6.380 25 % 4.785 1.595 3- 5 årige 

Kastaniegården

halvdagsplads uden mad 

6.836 

3.132

25 % 

25 % 

5.127

2.349

1.709 

783 

3- 5 årige 
SFO  2.495   1.541 954 0. - 3. klasse
SFO II 1.572   1.141 431 4. - 6. klasse
Kommunal frokostordning  693     693 Integrerede institutioner

 

Økonomisk fripladstilskud ydes til plads i vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, SFO og klub.

Her kan du få mere at vide om betingelserne for at modtage tilskuddet, og hvordan det søges.

 

Deltidsplads 

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven har du ret til en deltidsplads på 30 timer mod en reduceret betaling.

Ordningen gælder børn i alderen mellem 26 uger og til skolestart.